Preview Subtitle for Agatha


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:18,262 --> 00:01:21,299
UCIDEREA LUI ROGER ACKROYD

2
00:01:33,382 --> 00:01:35,657
Orice om munceşte de se speteşte

3
00:01:35,862 --> 00:01:38,251
pentru a se odihni la bătrâneţe.

4
00:01:39,062 --> 00:01:42,020
şi apoi descoperă că, până la urmă

5
00:01:42,222 --> 00:01:44,053
va plânge după acele zile,

6
00:01:44,862 --> 00:01:48,696
şi după vechile ocupaţii la care
se gândea că o să renunţe cu plăcere.

7
00:01:49,662 --> 00:01:52,335
A început deja să-mi fie dor

8
00:01:52,542 --> 00:01:54,578
de truda zilnică a fostului meu serviciu,
când, tout ďun coup

9
00:01:54,782 --> 00:01:58,138
mă puteam adânci în cea
mai perversă

10
00:01:58,342 --> 00:02:02,221
şi fascinanta muncă din lume:
studiul naturii umane.

11
00:02:05,622 --> 00:02:07,692
În mâna mea a ajuns un jurnal,

12
00:02:08,022 --> 00:02:10,456
în care un criminal

13
00:02:10,662 --> 00:02:12,539
transmisese posterităţii

14
00:02:13,382 --> 00:02:17,170
faptul că săvârşise o crimă
dintre cele mai abominabile.

15
00:02:19,982 --> 00:02:23,418
Rareori mi-a fost dat să văd
atâta amărăciune, atâta invidie

16
00:02:23,622 --> 00:02:26,898
şi atâta ofensă adusă altora.
Atâta trufie adunată...

17
00:02:32,662 --> 00:02:36,132
Satul nostru, King's Abbott este,
din câte-mi imaginez,


18
00:02:36,342 --> 00:02:38,776
foarte asemănător
altor sate englezeşti.


19
00:02:38,982 --> 00:02:40,620
O biserică medievală rece

20
00:02:40,822 --> 00:02:43,939
tronează la capătul unei
singure străzi.


21
00:02:44,982 --> 00:02:47,542
Stradă se termină cu un pod
peste un fir de apă,


22
00:02:47,942 --> 00:02:49,853
unde odraslele săracilor

23
00:02:50,462 --> 00:02:54,011
perfecţionează cel mai avansat talent
pe care-l vor avea vreodată.


24
00:02:54,902 --> 00:02:58,133
Altfel, unui observator obişnuit
King's Abbott îi pare un sat prietenos.


25
00:02:58,502 --> 00:03:00,493
Nu totul e ceea ce pare.

26
00:03:00,982 --> 00:03:04,691
Scrijeleşte puţin suprafaţa
şi vei găsi mai multe gelozii,


27
00:03:04,902 --> 00:03:07,291
şi rivalităţi decât în Roma Antică.

28
00:03:07,702 --> 00:03:09,374
- Scuzaţi-mă că vă deranjez, dre.
- Ah, Parker.

29
00:03:09,662 --> 00:03:11,095
Am sunat alături, la dl. Poirot,

30
00:03:11,302 --> 00:03:12,860
să-l iau la fabrică,
dar nu răspunde nimeni.

31
00:03:12,862 --> 00:03:15,456
Cărticica mea vorbeşte
de uciderea lui Roger Ackroyd.


32
00:03:15,662 --> 00:03:17,334
Evenimentele care au
condus la asta,


33
00:03:17,542 --> 00:03:20,534
investigaţia care a urmat,
precum şi revelaţia finală,


34
00:03:20,902 --> 00:03:24,338
numai pentru tine, dragă cititorule
a vinovatului.


35
00:03:36,102 --> 00:03:36,932
E cineva?

36
00:04:04,582 --> 00:04:08,097
Gata! Abandonez!
N-o să mă mai chinui!

37
00:04:09,342 --> 00:04:11,492
Te omor!

38
00:04:19,622 --> 00:04:20,941
Doamne Sfinte!

39
00:04:22,022 --> 00:04:26,095
Dragul meu doctor,
îţi cer mi de scuze.

40
00:04:26,742 --> 00:04:30,132
dar aceşti dovlecei m-au adus
pe culmile barbarismului.

41
00:04:30,582 --> 00:04:32,812
Te rog să mă ierţi,

42
00:04:33,022 --> 00:04:34,421
mă simt profund ruşinat.

43
00:04:34,742 --> 00:04
[...]
Everything OK? Download subtitles