Preview Subtitle for Bedtime Story


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:15,450 --> 00:00:29,450
Përktheu dhe titroi: RAINBOW*
Për : ' www.titrashqip.net '
Korrektoi: Hell Of Steel.

2
00:00:30,450 --> 00:00:34,450
Bedtime Stories / Përrallat e gjumit

3
00:00:34,792 --> 00:00:37,314
Do ju them një histori tani.

4
00:00:37,606 --> 00:00:40,179
Por ashtu si për įdo
përrallëtar i mirë,


5
00:00:40,336 --> 00:00:43,399
publiku duhet të
jetë i përgatitur.


6
00:00:44,014 --> 00:00:48,287
Jeni ulur të gjithë rehat?
Do njeri të shkojë në banjo?


7
00:00:48,922 --> 00:00:51,767
Hej, ju zotëri, atje mbrapa?

8
00:00:52,132 --> 00:00:54,216
Mbaje...

9
00:00:56,446 --> 00:00:58,947
Gati?
Fillojmë.


10
00:01:01,990 --> 00:01:04,345
Më quajnë Marti Bronson.

11
00:01:04,835 --> 00:01:08,420
Jam pronari dhe drejtoj
pensionin " Sani Vista ".


12
00:01:08,878 --> 00:01:14,141
Në cepin e Sanset dhe La Siena,
në Los Angeles, Kaliforni.


13
00:01:14,922 --> 00:01:17,392
Në vitin 1974.

14
00:01:18,017 --> 00:01:20,716
Ishte dashuria ime...

15
00:01:21,602 --> 00:01:24,071
E drejtoja me ndihmën e
femijëve të mi.


16
00:01:24,593 --> 00:01:26,031
Uendi...

17
00:01:30,939 --> 00:01:32,627
Dhe Skiter.

18
00:01:34,972 --> 00:01:38,212
Mund t'ju ndihmoj me bagazhet
zoti dhe zonja Dikson?

19
00:01:38,462 --> 00:01:40,599
- Po, të lutem!
- Faleminderit, djalosh!

20
00:01:45,361 --> 00:01:47,779
- Do ndihmë?
- Jo, në rregull.

21
00:01:52,635 --> 00:01:56,115
Për Skiterin, moteli
ishte një parajsë.


22
00:01:56,469 --> 00:01:59,783
Galaktika, nuk na nxe
që të dy.

23
00:02:00,836 --> 00:02:02,909
Një vend magjik...

24
00:02:05,171 --> 00:02:08,537
I mbushur me aventura të
reja për një djalë 6 vjeįar.


25
00:02:12,549 --> 00:02:13,893
Oh, Skiter! Eja këtu!

26
00:02:15,998 --> 00:02:19,103
Skiter e dashuronte atë vend
po aq sa dhe unë.


27
00:02:19,603 --> 00:02:22,657
Dhe gjithnjë gjente mënyra
si ta përmirësonte.


28
00:02:23,198 --> 00:02:26,439
Kam shumë ide sesi të përmirësojmë
gjërat ketu.

29
00:02:26,992 --> 00:02:30,691
Mendoj që të vëmë një palë įorape
më shumë, si dhuratë...

30
00:02:30,910 --> 00:02:34,338
Gjithmonë harrojnë të marrin
įorape kur shkojnë për udhëtim.

31
00:02:35,516 --> 00:02:39,246
Ide e mirë. Ora për gjumë tani,
kam një takim me zotin Notingam.

32
00:02:39,496 --> 00:02:41,966
Prit, baba!
Nuk jam i lodhur.

33
00:02:43,759 --> 00:02:46,614
- Do të pëlqente një përrallë?
- Po.

34
00:02:50,949 --> 00:02:54,148
Një herë e një kohë, na ishte
një djalë i vogël.

35
00:02:54,429 --> 00:02:56,982
Dhe emri i tij ishte Skiter.

36
00:02:57,889 --> 00:03:01,244
Mund të tregoja përralla të bukura
kur isha i frymëzuar.


37
00:03:02,057 --> 00:03:06,486
Dhe kur bëja djalin tim të qeshte,
kjo, ishte diįka magjike.


38
00:03:07,591 --> 00:03:11,300
Isha një baba dhe
mikpritës i mirë.


39
00:03:11,728 --> 00:03:15,375
Për fat të keq ama, biznesmen i keq.

40
00:03:16,209 --> 00:03:18,793
Nuk i shikon shenjat në mur?

41
00:03:19,241 --> 00:03:24,003
Moteli po shkon drejt mbytjes
dhe unë po të of
[...]
Everything OK? Download subtitles