Preview Subtitle for Bible Black Episode 2 Subtitle 215747


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,580 --> 00:00:04,340
(Anlatan)Tarihte bir çok yetenekli
yalancı bilinmektedir...

2
00:00:04,580 --> 00:00:08,140
Kopernik, Göbbels,

3
00:00:08,380 --> 00:00:10,380
"Yalancı Aziz Benedict"
- Yalancı Aziz Ralph gibi.

4
00:00:10,620 --> 00:00:15,180
Ama Tudor Kralı 7.Henry
gibi adisine hiç rastlanılmamıştır.

5
00:00:15,420 --> 00:00:19,820
Selefi 3. Richard'ı tekrar tanımlayarak
tarihi tekrar biçimlendirmiş,

6
00:00:20,060 --> 00:00:26,940
ondan, yeğenlerini Kulede katleden
soysuz bir manyak olarak bahsetmiştir.

7
00:00:27,180 --> 00:00:31,940
Aslında, Richard vesayetindeki
çocukları bağrına basan...

8
00:00:32,180 --> 00:00:35,340
...müşfik ve düşünceli bir adamdı.

9
00:00:35,580 --> 00:00:38,460
Özellikle yapılı ve güçlü olan...

10
00:00:38,700 --> 00:00:42,980
...York Dükü Richard'a karşı.

11
00:00:43,220 --> 00:00:45,820
Henry'nin Bosworth Meydan Savaşını kazanıp,

12
00:00:46,060 --> 00:00:48,020
3. Richard'ı öldürdüğü iddia edilmiştir.

13
00:00:48,260 --> 00:00:50,460
Yine, gerçek çok farklıydı.

14
00:00:50,700 --> 00:00:53,532
Bosworth Meydan Savaşından
sonra kral olan...

15
00:00:53,533 --> 00:00:55,420
...ve 13 muhteşem yıl boyunca...

16
00:00:55,660 --> 00:00:59,180
...saltanat süren
York Dükü Richard idi.

17
00:00:59,420 --> 00:01:01,820
3. Richard'ı kimin öldürdüğü...

18
00:01:02,060 --> 00:01:04,300
…Henry Tudor'un hayatını
nasıl kurtardığı...

19
00:01:04,540 --> 00:01:06,300
...gibi konular göstermiştir ki,

20
00:01:06,301 --> 00:01:08,940
tarihin ilk bölümü,
Kara Yılan zamanlarından,

21
00:01:09,180 --> 00:01:11,720
hiç bahsedilmemiştir.

22
00:01:11,921 --> 00:01:15,821
KARA YILAN

23
00:01:16,522 --> 00:01:21,522
Çeviri: Smoyl
DP/DF Üyesi

24
00:01:41,523 --> 00:01:44,023
Bölüm 1
KEHANET


25
00:01:53,774 --> 00:02:00,474
'Bosworth Meydan Savaşı' Arifesi
21 Ağustos 1485


26
00:02:14,500 --> 00:02:20,220
Susun, Kral için susun!

27
00:02:21,580 --> 00:02:25,340
Şu sıralar, keyfimizin baharı,

28
00:02:25,580 --> 00:02:29,980
şu Tudor soytarıları yüzünden
kış kasvetine büründü.

29
00:02:30,220 --> 00:02:36,140
Ve meymenetsiz savaşa
taviz vermeyen ben...
(tezahüratlar)

30
00:02:36,380 --> 00:02:40,860
...alenen gerçek krallığın
peşinde olan ben...

31
00:02:41,100 --> 00:02:42,580
(Yuhlarlar)

32
00:02:42,820 --> 00:02:48,260
...güzel İngiltere'mizin özgürlüğü uğruna
savaşmaya mecbur ediliyorum.

33
00:02:48,500 --> 00:02:51,580
Tanrıya dua ediyorum ki,
biz selamete kavuşuruz...

34
00:02:51,820 --> 00:02:54,540
...bizimle savaşanlar da
cehennemi boylarlar!

35
00:02:54,780 --> 00:02:58,300
(Hepsi)
Hurra!

36
00:02:58,540 --> 00:03:02,100
Kesinlikle, hurra!

37
00:03:02,340 --> 00:03:04,660
Kim bu?

38
00:03:04,900 --> 00:03:08,180
Bilmiyorum Lordum.
Oğluma sorayım.

39
00:03:08,420 --> 00:03:11,220
Harry, kim bu?

40
00:03:11,460 --> 00:03:15,180
- Diğer oğlunuz Lordum.
- Öteki oğlummuş Lordum.

41
00:03:15,420 --> 00:03:18,220
Yarın bizimle omuz omuza
çarpışacak olan mı?

42
00:03:18,460 --> 00:03:23,020
- Adı ne?
- Edmund.

43
00:03:23,260 --> 00:03:26,220
Edna! Yarın bizimle
savaşacak mısın?

44
00:03:26,460 --> 00:03:32,780
Ah Tanrım hayır.
Düşmanla savaşacağımı sanıyordum.

45
00:03:40,580 -->
[...]
Everything OK? Download subtitles