Preview Subtitle for Bible Black Episode 2 Subtitle 216298


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:20,980 --> 00:00:25,820
Soylu Prensim, gizli aşk mektubunuz
gönlümü fethetti.

2
00:00:26,060 --> 00:00:30,820
Bedenimin kalesi, zaptetme
hakkıyla beraber sizindir.

3
00:00:31,060 --> 00:00:36,140
Gelin, diliniz ağzımın
derinliklerine dalsın,

4
00:00:36,380 --> 00:00:41,340
elleriniz bedenimin
surlarını aşsın.

5
00:00:41,580 --> 00:00:47,020
Zira, ben sizinim,
siz de benim.

6
00:00:47,260 --> 00:00:48,660
Ben de seninim.

7
00:00:48,900 --> 00:00:51,980
Edmund!
Abinsin sanmıştım.

8
00:00:58,891 --> 00:01:01,891
Kara Yılan

9
00:01:02,892 --> 00:01:07,892
Çeviri: Smoyl
DP/DF Üyesi


10
00:01:29,393 --> 00:01:32,393
Bölüm 4
"İspanya Kraliçesinin Sakalı"


11
00:01:35,141 --> 00:01:38,517
1492'de, Saksonyalı
12. Radolph'un ölümünden...


12
00:01:38,518 --> 00:01:41,893
...ve Haşarat Anlaşmasının
ortadan kalkmasından sonra,


13
00:01:41,894 --> 00:01:43,581
Avrupa'da düzen bozuldu.

14
00:01:43,582 --> 00:01:47,801
Krallıklar kuruldu ve yıkıldı;
sınırlar, hatta lisanlar değişti;


15
00:01:47,802 --> 00:01:51,177
erkekler kendi
yandaşlarınca öldürüldü...


16
00:01:51,178 --> 00:01:52,865
...ve kadınlar da her hafta,

17
00:01:52,866 --> 00:01:56,241
yedi farklı ulustan
askerlerce tecavüze uğradı.


18
00:01:57,612 --> 00:02:00,662
Avrupa mahkemeleri
davalara boğuldu,


19
00:02:00,663 --> 00:02:03,712
İngiltere'de durum
çok da farklı değildi...


20
00:02:05,100 --> 00:02:09,580
İsviçre halkı hep korkaktır.

21
00:02:09,820 --> 00:02:13,420
Lordum, güzel haber.
İsviçre, Fransa'yı işgal etti.

22
00:02:13,660 --> 00:02:15,300
Harika!

23
00:02:15,540 --> 00:02:17,860
Wessex, hazır İsviçreliler
uzaktalarken…

24
00:02:17,861 --> 00:02:20,180
…10,000 asker topla
ve Cenevre'yi yağmala.

25
00:02:20,420 --> 00:02:22,620
Ama İsviçreliler müttefikimiz bizim.

26
00:02:22,860 --> 00:02:27,100
Öyleyse, adamların Almanlar gibi
giyinip kuşansınlar, tamam mı?

27
00:02:27,340 --> 00:02:30,700
Oğlunun acısına istinaden,
Fransa Kralına,

28
00:02:30,940 --> 00:02:32,180
çiçek göndermemi
hatırlatın bana.

29
00:02:32,420 --> 00:02:34,620
- Öldürdüğünüz oğlu için mi?
- Evet.

30
00:02:34,860 --> 00:02:36,180
Baba!

31
00:02:36,420 --> 00:02:39,860
- Lordum...
- Uzak durur musun benden?

32
00:02:40,100 --> 00:02:44,140
Harry, ılımlı diplomasi sanatı.

33
00:02:44,380 --> 00:02:47,500
Ama diplomasinin gerçek sırrı
nerede yatıyor, biliyor musun?

34
00:02:47,740 --> 00:02:49,940
Bilmiyorum.
Ama öğrenmek isterim.

35
00:02:50,180 --> 00:02:52,780
Orada.

36
00:02:53,140 --> 00:02:56,580
Orayla bir alakasını
kuramadım gerçekten.

37
00:02:56,820 --> 00:02:59,300
Açıklayayım.
Bu ne içindir?

38
00:02:59,540 --> 00:03:01,060
Bir kaç şey için.

39
00:03:01,300 --> 00:03:03,100
Doğru.
Bunlardan biri de...?

40
00:03:03,340 --> 00:03:04,580
Bahsedilmemesi uygun olan şey.

41
00:03:04,820 --> 00:03:07,700
Doğru!
Diğeri de zina.

42
00:03:07,940 --> 00:03:13,100
O olmazsa, evlilik olmaz.
O olmazsa, diplomasi de olmaz.

43
00:03:13,340 --> 00:03:14,900
Anlıyorum.

44
00:03:15,140 --> 00:03:17,220
Çok güzel.
Konuyu biraz daha açayım.

45
00:03:17,460 --> 00:03:21,820
Fransa'ya en çok tehdit ol
[...]
Everything OK? Download subtitles