Preview Subtitle for Wall Street Warriors


If preview looks OK then Download subtitles


{40}{160}Downloaded From www.SubsMax.com
{2390}{2431}Животът ме напуска,
{2461}{2505}...мракът ме поглъща.
{2522}{2577}Остават ми само спомените.
{2618}{2674}Помня... времето на хаоса...
{2731}{2793}Разбитите надежди... тази пустиня.
{2841}{2918}Но най-вече помня
[...]
Everything OK? Download subtitles