Preview Subtitle for A Perfect Getaway


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,614 --> 00:00:03,700
Áno zlatko. Pozri na to.

2
00:00:05,577 --> 00:00:07,204
Podržíš mi to, prosím?

3
00:00:07,704 --> 00:00:09,998
Jedna rana do krku, zlomí sa,

4
00:00:10,082 --> 00:00:11,625
telo zostane èisté.

5
00:00:12,626 --> 00:00:15,837
Zlatko, ty si
Muž na Vrchole, ale...

6
00:00:16,088 --> 00:00:19,007
...èo keby si tú hlavu dali tamto,
aby odtekala dolu kopcom,

7
00:00:19,042 --> 00:00:22,132
- a nie po našich krámoch?
- Podrž mi to, Cliff.

8
00:00:22,167 --> 00:00:25,222
A èo keby si tentokrát
poriadne odsekla pažerák?

9
00:00:25,639 --> 00:00:29,476
- Aby si nezašpinila mäso?
- Urobíš to ty alebo ja?

10
00:00:30,978 --> 00:00:33,487
Hej, natrafil som
na tvojich kamošov.

11
00:00:33,522 --> 00:00:35,732
Vyzerali trochu vystrašene.
Èo si im povedal?

12
00:00:36,650 --> 00:00:38,777
Cliff, môžem si to požièa?

13
00:00:40,946 --> 00:00:42,656
Diky.

14
00:00:45,534 --> 00:00:52,624
Jedno leto som brigádovala v Piggly
Wiggly v oddelení mäsa, takže...

15
00:00:52,749 --> 00:00:55,711
mne takéto veci nevadia, ale...

16
00:00:56,003 --> 00:00:58,255
...ak ste precitlivení...

17
00:00:58,547 --> 00:01:01,341
Treba ju rozreza
až ku koneèníku.

18
00:01:01,508 --> 00:01:06,513
A teraz treba urobi to,
že vyberiete kapsu, teda èrevá...

19
00:01:10,017 --> 00:01:14,604
Èo ja osobne považujem za
zaujímavejšie ako krvák. Fakt...

20
00:01:17,691 --> 00:01:19,443
Ste hladní?

21
00:01:29,453 --> 00:01:30,495
Tak fajn.

22
00:01:32,497 --> 00:01:34,291
Títo dvaja spromovali...

23
00:01:34,332 --> 00:01:38,628
v odbore "oficiálne šialení".
Je ti to jasné, však?

24
00:01:39,129 --> 00:01:42,514
Tak sa proste poba¾me
a vypadnime.

25
00:01:42,549 --> 00:01:45,844
- Vymyslíme si nejakú výhovorku.
- Ako akú napríklad?

26
00:01:45,969 --> 00:01:47,846
Napríklad, že
"Myslíme si, že ste vrahovia?"

27
00:01:47,971 --> 00:01:51,808
Nie! Ale môžeme poveda,
že sa jeden z nás necíti dobre.

28
00:01:51,843 --> 00:01:54,770
Nemusíme to absolvova.
Proste sa pobalíme a...

29
00:01:54,811 --> 00:01:58,482
Dalo nám dos zabra, sa sem
dosta. Nemôžeme len tak odís.

30
00:02:00,233 --> 00:02:01,902
A èo navrhuješ?

31
00:02:05,280 --> 00:02:07,824
Na pláž sú to už
len dve míle, je tak?

32
00:02:07,866 --> 00:02:10,577
- 2 dlhé míle...
- Ja viem!

33
00:02:10,994 --> 00:02:13,455
Ale myslím, že to
musíme dokonèi.

34
00:02:13,872 --> 00:02:16,339
Necháme Nicka hovori,

35
00:02:16,374 --> 00:02:20,212
necháme ho si myslie, že bude hviezdou
v nejakom Hollywoodskom filme.

36
00:02:20,253 --> 00:02:24,090
Obidvaja musia by spokojní,
aby sme sa všetci dostali na pláž živí.

37
00:02:28,345 --> 00:02:30,597
Necháme hru plynú ïalej.

38
00:02:31,765 --> 00:02:35,852
Nesmieš im da najavo, že nieèo
nie je v poriadku, rozumieš?

39
00:02:38,063 --> 00:02:40,106
Rozumieš?

40
00:02:54,329 --> 00:02:57,791
A to som si myslela, že zažijeme
skutoèné medové týždne.

41
00:03:24,651 --> 00:03:27,070
No doprdele, veï
to bola iba jedna koza.

42
00:03:39,541 --> 00:03:42,050
Hlási sa okresná polícia Kauai!

43
00:03:42,085 --> 00:03:45,755
Chceme, aby ste si ¾ahli
tvárou na zem. Okamžite!

44
00:3:49,592 --> 00:03:53,596
Chceme vidie vaše ruky.
Ukážte nám ruky!

[...]
Everything OK? Download subtitles