Preview Subtitle for A Perfect Getaway


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,295 --> 00:00:05,146
мАИ, ЛЫЯЭ ЛОУ, ЙОъТА АУТЭ.

2
00:00:06,100 --> 00:00:08,095
йЯэТА ТО КъЦО, йКИЖ.

3
00:00:08,096 --> 00:00:12,045
лИА СТО КАИЛЭ, ЛИА СТГМ
ЙАЯДИэ ЙАИ ЕъМАИ щТОИЛО.

4
00:00:12,828 --> 00:00:14,687
лЫЯЭ ЛОУ, ЕъСАИ эМТЯАЙКэР,

5
00:00:14,688 --> 00:00:18,405
АККэ ТИ ХА щКЕЦЕР МА БэКЕИР
ТО ЙЕЖэКИ ПЯОР ТА ЕЙЕъ,

6
00:00:18,406 --> 00:00:20,930
ЦИА МА ЙУКъСЕИ ТО АъЛА ПЯОР ТА ЕЙЕъ
ЙАИ ЭВИ ПэМЫ СТА ПЯэЦЛАТэ ЛАР;

7
00:00:20,932 --> 00:00:22,657
еМТэНЕИ, ЛЫЯЭ ЛОУ.

8
00:00:22,658 --> 00:00:25,125
еСЩ ХА ЙАХАЯъСЕИР
СЫСТэ ТА ЕМТЭСХИА,

9
00:00:25,126 --> 00:00:27,112
ЦИА МА ЛГМ ВАКэСЕИ ТО ЙЯщАР;

10
00:00:27,113 --> 00:00:30,001
сУЦЦМЧЛГ, ХА ТО
ЙэМЕИР ЕСЩ ч ЕЦЧ;

11
00:00:32,222 --> 00:00:36,298
еъДА ТОМ МщО СОУ ЖъКО. ╦ДЕИВМЕ
КъЦО ТЯОЛАЦЛщМОР, ТИ ТОУ ЕъПЕР;

12
00:00:36,299 --> 00:00:39,128
- аПКэ...
- йКИЖ, ЛПОЯЧ МА ДЫ АУТЭ.

13
00:00:41,402 --> 00:00:43,567
с' ЕУВАЯИСТЧ.

14
00:00:45,997 --> 00:00:51,997
дОЩКЕЬА щМА ЙАКОЙАъЯИ
СТГМ ЙЯЕАТАЦОЯэ, ОПЭТЕ┘

15
00:00:53,358 --> 00:00:56,516
АУТЭ ДЕМ ЕъМАИ ТъПОТА ЦИА ЛщМА,
АККэ┘

16
00:00:56,517 --> 00:01:02,238
АМ ХщКЕИР МА ЛэХЕИР, ПЯщПЕИ
МА БэКЕИР БАХИэ ТО ВщЯИ СОУ.

17
00:01:02,239 --> 00:01:06,886
йАИ ТЧЯА АУТЭ ПОУ ПЯщПЕИ МА ЙэМЕИР
ЕъМАИ БЦэКЕИР щНЫ ТА ЕМТЭСХИА.

18
00:01:10,311 --> 00:01:11,810
сТГМ ПЯАЦЛАТИЙЭТГТА,

19
00:01:11,811 --> 00:01:15,784
ТО БЯъСЙЫ ПЕЯИССЭТЕЯО
ЕМДИАЖщЯОМ АП' ЭТИ ТЯОЛАЙТИЙЭ.

20
00:01:18,142 --> 00:01:20,108
пЕИМэТЕ, ПАИДИэ;

21
00:01:24,671 --> 00:01:26,628
дЕМ ТО ВЯЕИэФОЛАИ АУТЭ.

22
00:01:29,900 --> 00:01:31,708
еМТэНЕИ.

23
00:01:32,713 --> 00:01:35,020
╒ЙОУ, АУТОъ ОИ ДЩО ЕъМАИ ТЯЕКОъ,

24
00:01:35,021 --> 00:01:39,134
ТО ЙАТэКАБЕР, щТСИ;

25
00:01:39,921 --> 00:01:43,138
мА ПэЯОУЛЕ ТА ПЯэЦЛАТэ
ЛАР ЙАИ МА ЖЩЦОУЛЕ АПЭ 'ДЫ.

26
00:01:43,139 --> 00:01:46,094
- лПОЯОЩЛЕ МА БЯОЩЛЕ ЛИА
ДИЙАИОКОЦъА. -сАМ ТИ;

27
00:01:46,095 --> 00:01:48,637
╪ПЫР, МОЛъФОУЛЕ ЭТИ ЕъСТЕ ОИ
ДОКОЖЭМОИ;

28
00:01:48,638 --> 00:01:49,552
╪ВИ.

29
00:01:49,553 --> 00:01:52,511
лПОЯОЩЛЕ ЭТИ ЙэПОИОР АПЭ ТОУР
ДУО ЛАР ДЕМ АИСХэМЕТАИ ЙАКэ.

30
00:01:52,512 --> 00:01:55,418
дЕМ ПЯщПЕИ МА ЛЕъМОУЛЕ эККО ЕДЧ,
АПКэ МА ЛАФщЬОУЛЕ ТА ПЯэЦЛАТА┘

31
00:01:55,419 --> 00:01:59,430
╧ТАМ АЯЙЕТэ ДЩСЙОКО МА ЖТэСОУЛЕ ЕДЧ,
ДЕМ ЛПОЯОЩЛЕ МА ЖЩЦОУЛЕ щТСИ АПКэ.

32
00:01:59,431 --> 00:02:02,263
тИ ПЯОТЕъМЕИР;

33
00:02:05,703 --> 00:02:08,471
лАР щВОУМ АПОЛЕъМЕИ АЙЭЛА 3 ВКЛ ЦИА
МА ЖТэСОУЛЕ СТГМ ПАЯАКъА, СЫСТэ;

34
00:02:08,472 --> 00:02:09,944
тЯИА АТЕКЕъЫТА ВИКИЭЛЕТЯА.

35
00:02:09,945 --> 00:02:11,240
тО НщЯЫ.

36
00:02:11,241 --> 00:02:14,431
мОЛъФЫ ЭТИ ПЯщПЕИ
МА ТОУР АПАСВОКОЩЛЕ.

37
00:02:14,432 --> 00:02:16,964
мА СУМЕВъСОУЛЕ
МА ТОУР ЛИКэЛЕ,

38
00:02:16,965 --> 00:02:19,672
МА ТОМ ЙэМОУЛЕ МА ПИСТЕЩЕИ ПЫР
ХА ЦъМЕИ АСТщЯАР ТОУ вЭКУЦОУМТ.

39
00:02:19,673 --> 00:02:21,461
мА ЙЯАТэЛЕ ЙАИ ТОУР
ДУО ЕУТУВИСЛщМОУР.

40
00:02:21,462 --> 00:02:25,047
©СТЕ МА ЖТэСОУЛЕ
СТГМ ПАЯАКъА ФЫМТАМОъ.

41
00:02:28,629 --> 00:02:31,812
аККэ ПЯщПЕИ МА ПАъНОУЛЕ
СЫСТэ ТО ПАИВМъДИ ЛАР.

42
00:02:31,813 --> 00:02:34,831
дЕМ ПЯщПЕИ МА ЙАТАКэБОУМ
ЭТИ ЙэТИ ДЕМ ПэЕИ ЙАКэ.

43
00:02:34,832 --> 00:02:40,455
лЕ ЙАТАКАБАъМЕИР;

44
00:02:42,024 --> 00:02:44,071
лПОЯЕъР МА ТО ЙЯАТчСЕИР
КъЦО ЦИА ЛщМА;

45
00:02:54,512 --> 00:02:58,342
пъСТЕУА ЭТИ ХА ЕъВАЛЕ щМ
[...]
Everything OK? Download subtitles