Preview Subtitle for Imperium


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:24,400 --> 00:01:25,700
Ce facem ?

2
00:01:27,300 --> 00:01:30,500
Îi lăsăm aici ? Trebuie să fugim !
Ce facem ?

3
00:01:31,000 --> 00:01:33,000
Eu cred că trebuie să continuăm.

4
00:01:33,400 --> 00:01:35,900
- Generalul Galenus a zis să-I aşteptăm.
- Atunci îI vom aştepta !

5
00:01:39,100 --> 00:01:41,300
Întrerupeţi execuţia ,
din ordinul lui Caius !

6
00:01:42,800 --> 00:01:45,500
- Ce facem cu cei condamnaţi ?
- Duceţi-i înapoi în celule, repede !

7
00:01:46,300 --> 00:01:48,100
În regulă ! Aţi auzit, mişcaţi-vă !
Repede !

8
00:01:57,300 --> 00:01:58,600
Antoninus !

9
00:01:59,400 --> 00:02:01,000
- Ai avut dreptate, Matei !
- Da.

10
00:02:09,300 --> 00:02:10,700
Deschide, centurioane !

11
00:02:13,700 --> 00:02:15,700
Pe aici. Mişcă !

12
00:02:17,500 --> 00:02:19,000
Aveţi oaspeţi !

13
00:02:20,300 --> 00:02:22,000
- Matei !
- Helen !

14
00:02:23,100 --> 00:02:24,400
Mulţumesc, Doamne !

15
00:02:24,800 --> 00:02:27,800
Nu mulţumi Domnului tău,
nu El le-a cruţat vieţile.

16
00:02:28,500 --> 00:02:31,600
Dacă vrei să ştii adevărul,
execuţiile lor au fost doar amânate.

17
00:02:33,400 --> 00:02:34,800
Am nevoie de ei în viaţă.

18
00:02:35,800 --> 00:02:42,500
- Mă bucur să te văd din nou !
- ăi eu la fel, chiar dacă nu te văd.

19
00:02:45,300 --> 00:02:48,700
- Nu plânge !
- Sunt lacrimi de bucurie.

20
00:02:49,800 --> 00:02:51,100
Contăm pe tine !

21
00:02:52,100 --> 00:02:54,600
- Ce să fac ?
- Să ne continui misiunea.

22
00:02:56,300 --> 00:02:59,800
Dar voi muri!
Voi ajunge hrană pentru ţipari !

23
00:03:03,100 --> 00:03:09,000
N u vei muri. Încă eşti vie
şi la fel şi cel pe care îI iubeşti.

24
00:03:10,500 --> 00:03:13,000
Domnul are alte planuri pentru voi.

25
00:03:13,800 --> 00:03:17,900
Nu te teme, Helen,
dacă e orb, nu înseamnă că e şi nebun.

26
00:03:27,900 --> 00:03:31,900
Consule! execuţiile au fost amânate.

27
00:03:34,100 --> 00:03:37,400
Doar până când locuitorii Pompeii-ului
vor ieşi din nou pe străzi.

28
00:03:38,000 --> 00:03:40,600
La ce e bună o pedeapsă!
dacă nu are un public ?

29
00:03:41,300 --> 00:03:43,300
Ar trebui să mergem în pivniţă,
suntem mai în siguranţă acolo.

30
00:03:43,500 --> 00:03:45,600
Nu. Ai răbdare! Galenus.

31
00:03:48,100 --> 00:03:52,400
De ce să ratezi priveliştea asta ?
Nu vei vedea aşa ceva la Roma.

32
00:04:02,800 --> 00:04:04,500
- Saldo !
- Sclav !

33
00:04:05,500 --> 00:04:07,700
Mi-e frică, frate !
Vreau să mă întorc la Roma !

34
00:04:07,900 --> 00:04:10,200
Nu mai vreau să stau aici !
Te rog, ajută-mă !

35
00:04:10,500 --> 00:04:11,800
Calmează-te, soră.

36
00:04:15,200 --> 00:04:16,900
Am făcut un sacrificiu pentru Jupiter,

37
00:04:17,100 --> 00:04:19,400
iar sibila ne-a zis
că nu avem de ce să ne temem.

38
00:04:21,100 --> 00:04:26,500
- Adu-mi-o pe Maria.
- Cum doreşti, stăpâne.

39
00:04:31,000 --> 00:04:32,400
Dacă mai stăm aici, vom muri !

40
00:04:39,000 --> 00:04:41,900
- Ce se întâmplă! generale ?
- Calmaţi-vă! nu e nimic.

41
00:04:43,300 --> 00:04:45,400
E în regulă, s-a oprit.

42
00:04:53,800 --> 00:04:55,300
Consulul vrea să te vadă.

43
00:05:01,100 --> 00:05:05,600
Sunt pregătită. Spune-mi Galenus,
ce soartă au avut fraţii mei ?

44
00:05:05,800 --> 00:0
[...]
Everything OK? Download subtitles