Preview Subtitle for Suspicion


If preview looks OK then Download subtitles


0
00Ψ00Ψ01,000 --> 00Ψ00Ψ04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00Ψ00Ψ31,000 --> 00Ψ00Ψ35,357
Skyldig pa mistanke

2
00Ψ00Ψ39,240 --> 00Ψ00Ψ42,471
l 1 947, i Kongressens komit
for uamerikanske aktiviteter-

3
00Ψ00Ψ42,560 --> 00Ψ00Ψ44,915
-begynte de a etterforske
kommunismen i Hollywood.

4
00Ψ00Ψ47,400 --> 00Ψ00Ψ50,073
Ti menn som nektet ''a samarbeide''
med komiten ble stilt for retten-

5
00Ψ00Ψ50,160 --> 00Ψ00Ψ52,549
-og idOmt fengselsstraffer-

6
00Ψ00Ψ52,640 --> 00Ψ00Ψ55,359
-etter at HOyesterett nektet
a prOve saken deres.

7
00Ψ00Ψ56,960 --> 00Ψ00Ψ59,394
De kunne ikke fortsette a arbeide-

8
00Ψ00Ψ59,480 --> 00Ψ01Ψ02,278
-med mindre de
tilfredsstilte komiten-

9
00Ψ01Ψ02,360 --> 00Ψ01Ψ04,396
-og oppga navn pa andre
som ble antatt a vare kommunister.

10
00Ψ01Ψ22,960 --> 00Ψ01Ψ24,757
Kongressens komit for
uamerikanske aktiviteter i 1 951

11
00Ψ01Ψ24,840 --> 00Ψ01Ψ28,071
Du har sagt at vi kunne
regne med din lojalitet, herr Nolan.

12
00Ψ01Ψ28,160 --> 00Ψ01Ψ30,594
Du sa ikke at du kom hit
for a forsvare kommunistpartiet.

13
00Ψ01Ψ30,720 --> 00Ψ01Ψ31,914
Er det det du vil gjOreΠ

14
00Ψ01Ψ33,240 --> 00Ψ01Ψ34,639
Vi vet at de eksisterer, men-

15
00Ψ01Ψ35,000 --> 00Ψ01Ψ37,560
-jeg aner ikke
hvordan vi skal finne dem.

16
00Ψ01Ψ37,640 --> 00Ψ01Ψ40,677
Det hadde
vart mye enklere for alle parter-

17
00Ψ01Ψ40,760 --> 00Ψ01Ψ43,752
-hvis dere hadde en form for lD,-

18
00Ψ01Ψ43,840 --> 00Ψ01Ψ45,319
-f eks en nal
eller et klistremerke pa bilen.

19
00Ψ01Ψ46,160 --> 00Ψ01Ψ48,549
Da hadde vi sluppet a sitte her
og gjennomga alt dette.

20
00Ψ01Ψ48,720 --> 00Ψ01Ψ50,551
Ville ikke det
vart enklere for alleΠ

21
00Ψ01Ψ52,000 --> 00Ψ01Ψ56,471
Var sa snill.
lkke tving meg til a gjOre dette.

22
00Ψ01Ψ57,760 --> 00Ψ01Ψ59,352
lkke fa meg til a krype i sOlen.

23
00Ψ02Ψ05,000 --> 00Ψ02Ψ06,353
Dere vet hvem de er.

24
00Ψ02Ψ10,720 --> 00Ψ02Ψ13,359
-De er vennene mine.
-De er kommunister.

25
00Ψ02Ψ13,960 --> 00Ψ02Ψ15,951
Hvorfor fOler du
at du bOr beskytte demΠ

26
00Ψ02Ψ16,360 --> 00Ψ02Ψ19,158
Vi ma beskytte dette landet
fra idene de sprer-

27
00Ψ02Ψ19,240 --> 00Ψ02Ψ21,071
-gjennom filmer
og tv-programmer.

28
00Ψ02Ψ21,280 --> 00Ψ02Ψ24,875
Da jeg ble medlem av partiet,
prOvde de a hjelpe folk.

29
00Ψ02Ψ27,880 --> 00Ψ02Ψ31,031
Jeg trodde at de ville hjelpe folk.
Det var midt i depresjonen.

30
00Ψ02Ψ31,480 --> 00Ψ02Ψ34,870
Folk trengte hjelp.
Da var det bra.

31
00Ψ02Ψ35,280 --> 00Ψ02Ψ38,113
Du kom hit,
og tilsto at du var medlem.

32
00Ψ02Ψ39,120 --> 00Ψ02Ψ41,475
Alt vi ber deg om a gjOre-

33
00Ψ02Ψ42,000 --> 00Ψ02Ψ44,560
-for a rense deg for gamle synder-

34
00Ψ02Ψ45,040 --> 00Ψ02Ψ48,828
-er a hjelpe oss a identifisere
menneskene pa disse bildene.

35
00Ψ02Ψ49,600 --> 00Ψ02Ψ51,556
Jeg vil ikke bli en tyster.

36
00Ψ02Ψ51,880 --> 00Ψ02Ψ54,553
Virkelige amerikanere har
statt foran denne komiten-

37
00Ψ02Ψ54,640 --> 00Ψ02Ψ56,517
-og vist sin lojalitet.

38
00Ψ02Ψ57,680 --> 00Ψ03Ψ00,717
Hvordan tror du
at vi fikk tak i navnet dittΠ

39
00Ψ03Ψ01,640 --> 00Ψ03Ψ04,996
-Du var jo ikke medlem lenger.
-NeiΞ Jeg sa jo detΞ

40
00Ψ03Ψ05,440 --> 00Ψ03Ψ07,431
Jeg tror at du er
medlem av kommunistpartiet enna.

41
00Ψ03Ψ07,800 --> 00Ψ03Ψ10,598
Jeg vet om noen som er
veldig interesserte i a vite det.

42
00Ψ03Ψ11,960 --> 00Ψ03Ψ15,316
Snakk fritt.
Det
[...]
Everything OK? Download subtitles