Preview Subtitle for Lonesome Dove


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:02:23,500 --> 00:02:25,100
Pojdita k reki
požret to kaèo.

2
00:02:25,100 --> 00:02:27,100
Gremo, gremo.
Stran od tu.

3
00:02:33,900 --> 00:02:35,100
Bejžita.

4
00:03:49,900 --> 00:03:52,700
Ni malo zgodaj
da prenehaš, deklica?

5
00:03:52,800 --> 00:03:54,400
Ali pa si že tako v letih?

6
00:03:58,100 --> 00:04:00,100
Deklica si ti.

7
00:04:03,300 --> 00:04:05,300
Tudi star še nisem toliko.

8
00:04:06,500 --> 00:04:07,900
Tistale besna prasica je kriva.

9
00:04:08,000 --> 00:04:10,200
Pošteno ga je zdelala.

10
00:04:20,100 --> 00:04:22,100
Vesel sem, da si prišel
pred jesenjo, Newt.

11
00:04:22,200 --> 00:04:23,900
Pogrešali smo te.

12
00:04:24,300 --> 00:04:25,400
Èas je za veèerjo.

13
00:04:25,800 --> 00:04:28,800
To ali pa stari
Bolivar klièe razbojnike.

14
00:04:28,900 --> 00:04:32,600
Slišimo te
hudièa, slišimo te!

15
00:04:38,600 --> 00:04:40,200
Pri Bogu,

16
00:04:40,800 --> 00:04:43,400
toliko èasa, kolikor
že delaš s konji,

17
00:04:43,500 --> 00:04:45,100
bi si mislil da ne boš

18
00:04:45,200 --> 00:04:47,400
obrnil hrbta kobili iz Kiowe.

19
00:04:47,500 --> 00:04:49,600
Razmišljaj raje

20
00:04:49,700 --> 00:04:52,000
o strehi nad skednjem,

21
00:04:52,300 --> 00:04:54,800
namesto da sediš v senci.

22
00:04:54,800 --> 00:04:57,100
Ne bojim se biti len.

23
00:04:57,200 --> 00:04:59,600
Tega ti preveè
ne priporoèam.

24
00:04:59,600 --> 00:05:02,800
Lahko že jemo, ali bomo
èakali da se prerekanje konèa?

25
00:05:04,600 --> 00:05:07,600
Èe boš to èakal
se boš izstradal.

26
00:05:24,200 --> 00:05:25,400
Najlepša hvala.

27
00:05:27,100 --> 00:05:29,400
Èe se kdaj
navelièaš brezdelja,

28
00:05:29,500 --> 00:05:31,800
si lahko priskrbiš delo
kot strežnik ali natakar.

29
00:05:31,800 --> 00:05:33,900
Nekoè sem že stregel,

30
00:05:34,400 --> 00:05:35,800
na reèni ladji.

31
00:05:36,400 --> 00:05:38,800
Nisem bil starejši
kot Newt, vendar...

32
00:05:38,800 --> 00:05:40,400
Sem moral prenehati.

33
00:05:40,900 --> 00:05:41,900
Zakaj?

34
00:05:42,000 --> 00:05:45,000
Hja, bil sem
premlad in prelep.

35
00:05:45,300 --> 00:05:48,900
Kurbe me niso
hotele pustit pri miru.

36
00:05:50,100 --> 00:05:52,200
Poslušanje takšnega bahanja
prav niè ne izboljša okusa

37
00:05:52,300 --> 00:05:55,300
telih mehiških jagod.

38
00:05:56,400 --> 00:05:58,700
Edini naèin, da prideš
do boljše hrane je,

39
00:05:58,800 --> 00:06:00,100
da ustreliš Bolivarja.

40
00:06:01,000 --> 00:06:02,300
In še ena stvar, Bol.

41
00:06:02,400 --> 00:06:04,800
Prenehaj udarjat po tistem
zvoncu vsakiè ko je veèerja.

42
00:06:04,900 --> 00:06:07,900
Tolèi ob polnoèi èe hoèeš.

43
00:06:08,000 --> 00:06:10,700
Vsak z malo razuma
lahko ugotovi, da je veèer,

44
00:06:10,800 --> 00:06:12,700
brez tvojega udrihanja po zvoncu.

45
00:06:13,800 --> 00:06:17,200
General Robert E. Lee
je osvobodil sužnje.

46
00:06:17,300 --> 00:06:19,900
Èe hoèem
lahko zvonim.

47
00:06:20,500 --> 00:06:23,800
Abe Lincoln je osvobodil
sužnje, ne general Lee.

48
00:06:26,800 --> 00:06:29,600
Vseeno, Mehièanov pa
on ni osvobodil, Bol.

49
00:06:30,100 --> 00:06:31,600
Tiso so bili, hmm...

50
00:06:32,600 --> 00:06:34,300
Amerièani, katere je osvobodil.

51
00:06:35,4
[...]
Everything OK? Download subtitles