Preview Subtitle for Returner Romanian


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:51,300 --> 00:01:53,940
Pot să te conving să serveşti
un sandwich?

2
00:01:54,428 --> 00:01:56,068
Iau pe drum.

3
00:02:37,053 --> 00:02:40,453
Aştepţi ca Răzbunătorul Înaripat
să te scape de rău...

4
00:02:40,724 --> 00:02:42,444
... nu-i aşa, prietene?

5
00:02:43,893 --> 00:02:45,613
Ai de gând să mă omori?

6
00:02:45,978 --> 00:02:49,298
Poate da, poate nu.
Amândoi reflectăm asupra problemei.

7
00:02:51,943 --> 00:02:53,623
Le ai cu jocurile de noroc?

8
00:02:54,737 --> 00:02:56,657
Dăm cu banul?

9
00:02:57,865 --> 00:03:00,785
Un om se naşte erou,
iar fratele lui un laş.

10
00:03:01,035 --> 00:03:03,835
Copii mor de foame,
politicienii se îngraşă...

11
00:03:04,997 --> 00:03:07,997
... sfinţii devin martiri,
drogaţii se înmulţesc ca legiunile.

12
00:03:09,168 --> 00:03:10,168
De ce?

13
00:03:10,837 --> 00:03:12,837
De ce, de ce, de ce, de ce, de ce?

14
00:03:14,091 --> 00:03:15,251
Noroc!

15
00:03:15,634 --> 00:03:18,154
Chior, naiv, simplu...

16
00:03:19,597 --> 00:03:21,197
... e NOROCUL!

17
00:03:24,685 --> 00:03:26,245
Datul cu banul...

18
00:03:27,521 --> 00:03:29,361
... este adevărata alegere.

19
00:03:29,481 --> 00:03:32,161
Să vedem ce se va decide...

20
00:03:33,610 --> 00:03:34,770
... pentru tine.

21
00:03:40,033 --> 00:03:41,913
Este că atingerea lui Dumnezeu.

22
00:03:42,244 --> 00:03:43,964
Stai, aşteaptă, aşteaptă.

23
00:03:46,916 --> 00:03:49,316
Norocul surâde.
Încă o zi pe roze.

24
00:03:49,543 --> 00:03:51,423
În cazul tău, bere şi pizza.

25
00:03:52,004 --> 00:03:53,524
Afară cu el, băieţi!

26
00:03:53,755 --> 00:03:56,595
- Dar ai spus că mă cruţi!
- Prea adevărat!

27
00:03:57,134 --> 00:04:00,574
Şi aşa va fi! Nimic nu este mai bun
decât momeală vie pentru a prinde un liliac.

28
00:04:16,069 --> 00:04:17,389
Ce intrare!?

29
00:04:18,155 --> 00:04:19,155
Two-Face?

30
00:04:19,239 --> 00:04:20,479
Doi paznici sunt morţi.

31
00:04:20,574 --> 00:04:22,854
Încă ţine un al treilea ostatic.
Nu ne-a trecut prin minte.

32
00:04:23,077 --> 00:04:24,357
Trebuia.

33
00:04:25,454 --> 00:00:10,814
A doua Bancă a oraşului Gotham..

34
00:04:26,455 --> 00:04:28,575
A doua aniversare
a zilei când l-am prins.

35
00:04:28,707 --> 00:04:30,147
Cum a putut să reziste?

36
00:04:30,334 --> 00:04:31,734
Mă numesc Chase Meridian.

37
00:04:31,835 --> 00:04:36,115
Am rugat-o să vină pentru consultanţă
în cazul nostru. Este specializată în...

38
00:04:36,464 --> 00:04:39,664
Psihologia anormalului,
personalităţi multiple.
Am citit lucrările tale.

39
00:04:39,801 --> 00:04:41,001
Profunde.

40
00:04:41,177 --> 00:04:42,657
Naive, dar profunde.

41
00:04:42,845 --> 00:04:46,565
Sunt flatată. Nu toate fetele
ajung pe masa unui super erou.

42
00:04:46,851 --> 00:04:48,091
Putem cădea la învoială cu el?

43
00:04:48,352 --> 00:04:51,072
- Ţine oameni nevinovaţi acolo.
- Nu are nici un rost.

44
00:04:51,271 --> 00:04:53,911
- Îi va măcelări fără remuşcare.
- De acord.

45
00:04:54,149 --> 00:04:57,589
O traumă îndeajuns de puternică să dea
naştere la o multiplă personalitate...

46
00:04:57,861 --> 00:05:00,541
Îl face pe om să nu mai distingă
raul de bine.

47
00:05:00,864 --> 00:05:01,864
Exact.

48
00:05:01,948 --> 00:05:0
[...]
Everything OK? Download subtitles