Preview Subtitle for Blue Steel


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:47,575 --> 00:00:52,649
Politie. Laat vallen.
- Achteruit. Ze gaat er aan.

2
00:00:52,815 --> 00:00:57,127
Laat haar los,
dan blijft iedereen ongedeerd.

3
00:00:57,295 --> 00:01:00,332
Blijf daar.
- Laat haar los.

4
00:01:11,815 --> 00:01:13,885
Volgende slachtoffer.

5
00:01:18,295 --> 00:01:22,891
Jij had de man, zij jou.
Je moet ogen in je achterhoofd hebben.

6
00:04:15,175 --> 00:04:18,531
Ik beloof plechtig...

7
00:04:18,695 --> 00:04:23,769
dat ik me inzet voor de grondwet
van de Verenigde Staten...

8
00:04:23,935 --> 00:04:28,770
en die van de staat New York.

9
00:04:28,935 --> 00:04:33,292
En dat ik mij trouw zal kwijten...

10
00:04:33,455 --> 00:04:39,530
van mijn taak als politiebeambte
van New York...

11
00:04:39,695 --> 00:04:44,007
naar mijn beste vermogen.

12
00:04:57,935 --> 00:05:01,769
Maak je er een van Megan en mij ?

13
00:05:01,935 --> 00:05:05,007
Hij maakt 'n foto van je mammie en mij.

14
00:05:08,455 --> 00:05:13,290
Jij, een smeris.
Aan de goede kant van de wet.

15
00:05:13,455 --> 00:05:16,765
Hoe voelt 't ?
- Ik wil 'n sigaret.

16
00:05:16,935 --> 00:05:21,008
Ik ben zo trots op je.
Ik hou van je.

17
00:05:23,935 --> 00:05:27,291
En ik van jou. Fijn dat je er bent.

18
00:05:28,455 --> 00:05:31,015
Op de foto. Als 'n echte diender.

19
00:06:08,935 --> 00:06:10,527
Kijk nou 's.

20
00:06:10,695 --> 00:06:12,287
Niet gek, h ?

21
00:06:13,935 --> 00:06:16,290
Heel... dinges.

22
00:06:27,935 --> 00:06:31,007
Dag schat, met mam.

23
00:06:31,175 --> 00:06:36,295
Ik bel om je te feliciteren,
en hopelijk tot morgen.

24
00:06:59,695 --> 00:07:01,526
Neem nog wat.

25
00:07:09,695 --> 00:07:13,290
Fijn dat je er bent.

26
00:07:13,455 --> 00:07:15,764
Vind ik ook.

27
00:07:15,935 --> 00:07:22,283
Ik geef 't op. De metro staakte,
al stond 't niet in de krant.

28
00:07:22,695 --> 00:07:27,007
De bussen hadden panne,
er waren geen taxi's.

29
00:07:27,175 --> 00:07:31,009
Ik had zo graag willen komen...
- Hou je mond.

30
00:07:31,175 --> 00:07:34,770
Zeg 't nou maar.
- Ik heb jou niets te zeggen.

31
00:07:34,935 --> 00:07:37,005
Ik wil 't horen.

32
00:07:37,175 --> 00:07:40,008
Geen ruzie, jullie.

33
00:07:40,175 --> 00:07:42,530
Ik wil gezellig eten.

34
00:07:42,695 --> 00:07:45,528
Mijn dochter is 'n smeris.

35
00:08:14,735 --> 00:08:18,284
Waarom, Turner ? Voor de actie ?

36
00:08:18,455 --> 00:08:20,764
Diender geworden.

37
00:08:20,935 --> 00:08:23,529
Ik wil 't mijn hele leven al.

38
00:08:23,695 --> 00:08:29,008
Als ik vroeger politie zag, dacht ik:
Die maakt niemand wat.

39
00:08:29,695 --> 00:08:33,529
Van kindsbeen af, h ?
- Mensen neerschieten.

40
00:08:33,695 --> 00:08:35,526
Serieus ?

41
00:08:40,695 --> 00:08:43,289
Het zit wel goed met jou, Turner.

42
00:08:46,455 --> 00:08:48,764
Stop even, ik moet naar de plee.

43
00:09:05,935 --> 00:09:07,527
Twee koffie.

44
00:09:58,455 --> 00:10:01,015
Op de grond. Iedereen.

45
00:10:01,455 --> 00:10:03,764
De geldla.

46
00:10:03,935 --> 00:10:06,290
Moet ik kwaad worden ? Schiet op.

47
00:10:06,695 --> 00:10:08,526
1 dollar 50.

48
00:12:03,455 --> 00:12:06,527
Ik kom geen chinees halen.
Geef dat geld.

49
00:12:08,695 --> 00:12:10,526
En 't klei
[...]
Everything OK? Download subtitles