Preview Subtitle for The Dark Knight 2008


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:53,200 --> 00:01:55,200
Три исти, да го направиме ова.
- Тоа е се?

2
00:01:55,200 --> 00:01:57,100
Само три типа?
- Двајца на кров.

3
00:01:57,200 --> 00:01:59,700
Сите го добиваат својот дел,
Пет делови е доста.

4
00:01:59,700 --> 00:02:02,000
Шест делови. Не го заборавај
типот кој ја изведува работата.

5
00:02:02,100 --> 00:02:04,300
Мисли дека може да преседи и
сеедно да добие дел.

6
00:02:04,400 --> 00:02:06,000
Сега знам зашто го викаат џокер.

7
00:02:06,100 --> 00:02:08,800
Зашто го викаат џокер?
- Слушнав дека се шминка.

8
00:02:08,900 --> 00:02:11,600
Шминка?- Да, да плаши луѓе,
као воена боја.

9
00:02:23,400 --> 00:02:25,400
Во ред сите, раце горе глава доле!

10
00:02:26,900 --> 00:02:29,400
Реков раце горе глава доле!

11
00:02:29,700 --> 00:02:32,400
Идеме стари, подигам пари!

12
00:02:34,400 --> 00:02:36,800
Еве го тивкиот аларм.

13
00:02:36,900 --> 00:02:38,300
И отиде.

14
00:02:44,900 --> 00:02:47,700
Чудно не е барано 911.
Баран е приватен број.

15
00:02:47,800 --> 00:02:49,700
Тоа проблем ли е?
Не готов сум.

16
00:03:08,000 --> 00:03:10,200
Очигледно дека не сакаме
со рацете ништо да работите,

17
00:03:10,300 --> 00:03:12,900
освен да се држите за животот.

18
00:03:20,700 --> 00:03:24,400
На под! Останете на под!
Никој да не се мрдне!

19
00:03:45,900 --> 00:03:49,400
Имате ли поим од кого крадете!?
Ти и твојте пријатели сте мртви!

20
00:03:49,400 --> 00:03:51,500
Празен е зарем не?

21
00:04:03,200 --> 00:04:05,100
Каде научи да броиш!?

22
00:04:07,700 --> 00:04:09,600
Го набиле ова чудо со 5000 V.

23
00:04:09,600 --> 00:04:11,800
Која банка тоа го прави?
- Мафијашка банка.

24
00:04:11,800 --> 00:04:14,000
Изгледа дека џокер е луд
како што викаат.

25
00:04:14,000 --> 00:04:17,400
Каде е типот за аларм?
Шефот рече да го тргнам кога ќе биде готов.

26
00:04:17,800 --> 00:04:19,300
Еден дел помалце, зарем не?

27
00:04:20,200 --> 00:04:22,600
Смешно, и мене ми рече нешто слично.

28
00:04:34,900 --> 00:04:36,400
Тоа се многу пари.

29
00:04:36,400 --> 00:04:39,700
Ако тој џокер е толку паметен,
требаче да ни каже да украдеме поголема кола.

30
00:04:41,500 --> 00:04:44,900
Се кладам дека Џокер ти рекол
да ме убиеш, кога ќе ја товариме готовината.

31
00:04:46,200 --> 00:04:49,700
Не, не, ја го убив возачот на аутобусот.

32
00:04:50,400 --> 00:04:51,800
Возач на автобус?!

33
00:04:53,400 --> 00:04:55,000
Кој возач на автобус?!

34
00:04:59,000 --> 00:05:00,900
Шклото е готово.
Време е за одење.

35
00:05:01,000 --> 00:05:02,900
Нема да стане, зарем не?

36
00:05:03,800 --> 00:05:05,500
Тоа се многу пари.

37
00:05:08,800 --> 00:05:10,900
Што се случи со останатите?

38
00:05:17,600 --> 00:05:19,300
Мислиш дека си паметен?

39
00:05:20,100 --> 00:05:22,500
Кој и да ве најмил...

40
00:05:22,500 --> 00:05:24,800
Истото ќе ти го направи и на тебе.

41
00:05:25,400 --> 00:05:28,200
Криминалците во овој град
некогаш веруваа во некои работи.

42
00:05:28,200 --> 00:05:30,600
Чест, поштување...

43
00:05:31,500 --> 00:05:33,500
Погледни се, ти во што веруваш!?

44
00:05:33,700 --> 00:05:35,200
Во што ти веруваш?!

45
00:05:35,400 --> 00:05:39,400
Верувам, дека тоа што нема да те убие
едноставно те прави...

46
00:05:41,600 --> 00:05:4
[...]
Everything OK? Download subtitles