Preview Subtitle for Good Show


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:10,698 --> 00:00:14,891
To je samo mala ogrebotina
i Red je nee ni primetiti.

2
00:00:14,958 --> 00:00:18,277
On sve vidi. On vidi i kad
sipam jeftin benzin u kola.

3
00:00:19,185 --> 00:00:23,278
Staviemo moju "Benzin, dupe
ili trava" nalepnicu preko nje.

4
00:00:26,647 --> 00:00:31,184
ta god da se desi svi emo
preuzeti krivicu. -Jeste.

5
00:00:38,465 --> 00:00:42,243
Da li sam to video ogrebotinu
na kolima, Eric? -Vidimo se!

6
00:00:43,845 --> 00:00:52,904
Pa? -Ja sam... Polako
sam se isparkivao...

7
00:00:52,973 --> 00:00:56,998
Ogulio si kola o hidrant!
Vidim po tragu. -Nisam!

8
00:00:57,585 --> 00:00:59,474
Time sam hteo da kaem
da je ba tako bilo.

9
00:01:01,043 --> 00:01:06,032
Ali nije moja greka,
Kelso mi je... -ta?

10
00:01:11,580 --> 00:01:14,037
Kelso mi je pravio roze-poze.

11
00:01:17,280 --> 00:01:21,470
To je kad nekome kroz koulju
jako zavrne bradavicu...

12
00:01:25,127 --> 00:01:30,529
Dok ne postane roze. -Daj mi kljueve.

13
00:01:31,725 --> 00:01:37,511
Tata... -Nee voziti
dok ne postane odgovoran.

14
00:01:37,586 --> 00:01:40,719
Tata, ja sam jako odgovoran! -Nisi.

15
00:01:41,044 --> 00:01:44,844
Odgovornim ljudima niko
ne zavre bradavice!

16
00:01:47,417 --> 00:01:50,136
Kad tako kae, zvui uvrnuto.

17
00:02:28,059 --> 00:02:32,444
Boe! ta treba raditi sa kosom, a ta
ne, govori dobitnica olimpijske medalje.

18
00:02:33,055 --> 00:02:36,287
Je l' to Dorothy Hamill? Ona je devica!

19
00:02:37,603 --> 00:02:39,164
Kad smo ve kod...

20
00:02:41,510 --> 00:02:45,248
Zna one devojke iz kole
koje to stalno rade? -Da.

21
00:02:45,321 --> 00:02:48,672
Da li mi se ini ili one
stvarno izgledaju smirenije?

22
00:02:50,477 --> 00:02:51,688
Zdravo!

23
00:02:53,296 --> 00:02:56,487
ta radite? -Priaju o seksu.

24
00:02:57,939 --> 00:03:04,437
Devojke ne priaju o seksu.
To je bezobrazno. -Priamo.

25
00:03:05,113 --> 00:03:08,662
Posebno ako je re o Michaelu
Kelsou, mom deku iz snova.

26
00:03:08,764 --> 00:03:11,702
Super, sada jo treba da priamo o
Jackienom i Kelsovom seksualnom ivotu.

27
00:03:11,774 --> 00:03:13,270
To mi je najgora nona mora.

28
00:03:14,144 --> 00:03:19,941
Pre nego to ste doli Jackie
i ja smo se ba lepo provodile.

29
00:03:22,760 --> 00:03:24,801
Znam, i ja sam iznenaena.

30
00:03:28,524 --> 00:03:31,910
Hoe da idemo kod
mene? -Zna ta? Vai!

31
00:03:36,627 --> 00:03:40,045
ta hoete da radimo?
-Moemo peke do "Hub-a".

32
00:03:40,118 --> 00:03:42,866
Daleko je. -Moemo
peke... -Daleko je!

33
00:03:44,858 --> 00:03:50,265
Ovo je trulo! Ne mogu da verujem da mi
je Red uzeo kola zbog male ogrebotine.

34
00:03:50,335 --> 00:03:53,783
Znam, ko bi rekao da e
Red tako da reaguje? -Ja!

35
00:03:54,818 --> 00:03:56,991
Primetio sam da je Red teak tupavac.

36
00:03:58,053 --> 00:04:02,337
Mala greka i prevrio si
meru, znate ve kako se kae.

37
00:04:04,330 --> 00:04:07,940
Zdravo momci. Vidite ovo! -Ima kola?

38
00:04:08,013 --> 00:04:11,850
Roak Sully mi je pozajmio
svoja kolica. -Da! -Gde emo?

39
00:04:17,044 --> 00:04:19,756
Hoe da ostanemo ovde? -Da.

40
00:04:22,552 --> 00:04:25,338
Maco... -Kuco...

41
00:04:26,460 --> 00:04:29,910
Hoe li urku ili sendvi
[...]
Everything OK? Download subtitles