Preview Subtitle for Yes Prime Minister


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:06,966 --> 00:00:10,563
DA, PREMIJERU

2
00:00:12,062 --> 00:00:17,082
PREVEO KING ERIC

3
00:00:35,665 --> 00:00:40,040
DIPLOMATSKI INCIDENT

4
00:00:42,547 --> 00:00:44,852
Humphrey, moramo
raspraviti o ovoj ceremoniji

5
00:00:44,953 --> 00:00:47,753
za poèetak radova
na Kanalskom tunelu.

6
00:00:47,809 --> 00:00:49,972
Ministarstvo vanjskih
poslova odugovlaèi. Opet.

7
00:00:50,007 --> 00:00:52,535
Kau da toèke sporazuma
još nisu finalizirane.

8
00:00:52,570 --> 00:00:55,431
Bilo bi vrijeme za
to. Velika prigoda.

9
00:00:55,466 --> 00:00:58,942
Inauguracija velikih vrata,
postavljanje kamena temeljca

10
00:00:58,977 --> 00:01:01,762
od strane premijera,
Jamesa Hackera.

11
00:01:02,172 --> 00:01:07,220
Povijesna veza izmeğu naših dviju
velikih suverenih demokracija.

12
00:01:07,483 --> 00:01:11,034
Sjajan publicitet. -Ali MVP još
nije dogovorio sve s Francuzima.

13
00:01:11,265 --> 00:01:15,297
Odluèio sam da je jedino rješenje da
se sastanem s francuskim predsjednikom

14
00:01:15,332 --> 00:01:17,732
i sam to riješim.

15
00:01:20,576 --> 00:01:26,193
Nisam imao pojma da razmatrate
tako stimulativan pristup. -Razmatram.

16
00:01:26,228 --> 00:01:30,012
Vjerujete li da ste sposobni
završiti pregovore s Francuzima?

17
00:01:30,047 --> 00:01:33,761
Ne bi trebalo biti preteško. O
kojim se toèkama nismo dogovorili?

18
00:01:33,796 --> 00:01:37,356
Uglavnom se tièu suvereniteta. Što
mislite, gdje bi trebala biti granica?

19
00:01:37,391 --> 00:01:40,156
Granica? -Izmeğu
Britanije i Francuske.

20
00:01:40,191 --> 00:01:45,122
Što fali onome gdje god je sad?
-Razgranièenje od tri milje.

21
00:01:45,595 --> 00:01:48,436
Tko bi bio vlasnik sredine tunela?

22
00:01:48,471 --> 00:01:51,871
Britanska pozicija je da bi svaka
strana trebala imati polovicu.

23
00:01:52,356 --> 00:01:56,277
To se èini pošteno. -Jedina stvar je
što Francuzi ne misle da je pošteno.

24
00:01:56,312 --> 00:01:59,761
Oni ele da granica bude
kod Dovera. -Smiješno!

25
00:01:59,796 --> 00:02:02,888
Tko bi imao suverenitet
nad vlakovima?

26
00:02:03,512 --> 00:02:06,636
Ako se poèini zloèin na francuskom
vlaku u britanskom sektoru,

27
00:02:06,671 --> 00:02:09,439
tko bi imao nadlenost,
Britanci ili Francuzi? -Britanci!

28
00:02:09,474 --> 00:02:12,860
Ne, Francuzi...
Ne, Britanci.

29
00:02:13,068 --> 00:02:17,324
Ako se tijelo izbaci iz vlaka u
britanskom vlaku u francuskom sektoru?

30
00:02:17,359 --> 00:02:20,884
Pa, Francuzi.
Ne, Britanci...

31
00:02:20,919 --> 00:02:25,403
Ako se britanski kamion utovari na
francuski vlak u britanskom sektoru?

32
00:02:25,438 --> 00:02:29,887
Tko bi imao nadlenost? -Britanski
kamion, Britanci... Ili Francuzi.

33
00:02:31,138 --> 00:02:35,636
Moe li se nadlenost prebaciti
u dva para? Doma i u gostima?

34
00:02:36,485 --> 00:02:41,856
Da, hvala, Bernarde. Trebamo li imati
granièni prijelaz na sredini tunela?

35
00:02:41,891 --> 00:02:45,310
Da. -Na pola puta? -Ne.

36
00:02:45,345 --> 00:02:48,825
Ili bismo trebali imati carinu i
imigracijski ured na jednoj strani

37
00:02:48,860 --> 00:02:51,219
ili drugoj ili obje?

38
00:02:51,254 --> 00:02:55,784
S poštovanjem, to su toèke koje
trebaju raspraviti odvjetnici.

39
00:02:55,819 --> 00:03:00,189
T
[...]
Everything OK? Download subtitles