Preview Subtitle for 10000 Bc


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:45,703 --> 00:00:51,703
Traducerea şi adaptarea:
veveriţa_bc @ www.titrări.ro

2
00:01:07,704 --> 00:01:12,664
Numai timpul ne poate învăţa
ce e adevărat şi ce ţine de legendă.


3
00:01:13,710 --> 00:01:16,941
Unele adevăruri
nu supravieţuiesc veacurilor,


4
00:01:17,114 --> 00:01:21,107
dar legenda copilului cu ochii albaştri
va dăinui pe veci...


5
00:01:21,285 --> 00:01:25,745
... şi va fi povestită în toate zările
Marilor Munţi Albi.


6
00:01:26,790 --> 00:01:31,625
Noi, poporul Yagahl, eram vânătorii
celei mai măreţe dintre fiare...


7
00:01:31,795 --> 00:01:33,422
... mannakul.

8
00:01:33,797 --> 00:01:35,822
Dar lumea noastră
a început să se schimbe.


9
00:01:36,467 --> 00:01:39,527
Mannacii veneau din ce în ce
mai târziu în valea noastră,


10
00:01:39,736 --> 00:01:43,228
şi au existat vremuri
când n-au venit deloc.


11
00:01:43,440 --> 00:01:45,465
Vânătorii noştri
îşi pierdură răbdarea,


12
00:01:45,642 --> 00:01:48,702
iar oamenilor noştri
li se făcu foame.


13
00:01:52,316 --> 00:01:54,147
Numai una dintre noi,

14
00:01:54,318 --> 00:01:58,550
cea căreia îi spunem Bătrâna Mamă,
ultima din speţa ei...


15
00:01:58,755 --> 00:02:02,156
... numai ea putea vorbi
cu spiritele pământului...


16
00:02:02,326 --> 00:02:05,818
şi să facă apel la înţelepciunea Părinţilor
noştri pentru a ne salva poporul.


17
00:02:11,869 --> 00:02:14,531
De multe ori s-a rugat.

18
00:02:14,771 --> 00:02:20,539
Până într-o noapte când i-au răspuns
rugilor şi ne-au trimis un semn,


19
00:02:23,680 --> 00:02:28,014
un semn al începutului sfârşitului.

20
00:02:28,185 --> 00:02:32,281
Am găsit-o în munţi.
Se ţinea de o femeie moartă.

21
00:03:01,818 --> 00:03:03,376
Părinţii au trimis-o.

22
00:03:24,708 --> 00:03:30,237
A venit să ne spună
despre demoni cu patru picioare

23
00:03:30,414 --> 00:03:33,906
care vor pune capăt lumii noastre.

24
00:03:35,485 --> 00:03:40,821
Vor veni în valea noastră
la vremea când...

25
00:03:41,425 --> 00:03:44,656
... vom merge la ultima
noastră vânătoare.

26
00:03:45,729 --> 00:03:48,960
Dar să nu vă temeţi.

27
00:03:49,967 --> 00:03:54,631
Din această vânătoare,
un războinic se va ridica,

28
00:03:54,805 --> 00:03:59,401
... iar aceasta va fi femeia lui.

29
00:03:59,576 --> 00:04:02,875
Ei ne vor conduce
spre o nouă viaţă...

30
00:04:03,046 --> 00:04:08,211
... unde poporul Yagahl
va uita de foamete.

31
00:04:12,389 --> 00:04:13,651
În acea noapte,

32
00:04:13,824 --> 00:04:17,817
Bătrâna Mamă nu văzu faţa
războinicului despre care vorbea,


33
00:04:17,995 --> 00:04:20,463
dar a ştiut că
fata cu ochii albaştri...


34
00:04:21,098 --> 00:04:24,090
era o binecuvântare
pe care trebuia s-o protejeze.


35
00:04:24,901 --> 00:04:28,462
Pentru poporul nostru,
ea era Evolet,


36
00:04:28,639 --> 00:04:31,107
... promisiunea vieţii.

37
00:04:31,274 --> 00:04:35,711
Pentru un băiat pe nume D'Leh,
ea era mai mult de atât.


38
00:04:51,461 --> 00:04:55,488
Unul singur dintre Yagahl nu crezu
în profeţia Bătrânei Mame:


39
00:04:55,666 --> 00:04:58,362
tatăl tânărului,

40
00:0
[...]
Everything OK? Download subtitles