Preview Subtitle for Early Edition


If preview looks OK then Download subtitles


{40}{160}Downloaded From www.SubsMax.com
{1}{1}25.000
{115}{206}Да си признаем, животът е труден.
{207}{269}Изисква доста усилия.
{274}{334}Така трябва да бъде.
{338}{409}Най-често няма преки пътища
{410}{461}или лесни начини.
{478}{609}От време на време обаче
[...]
Everything OK? Download subtitles