Preview Subtitle for Citizen Kane Cd2


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:02:32,600 --> 00:02:34,268
Rosebud (Poup)

2
00:03:12,223 --> 00:03:14,392
Beznov noviny.

3
00:03:34,120 --> 00:03:39,792
Legend疵n Xanadu, kde Kubla Khan
stvoil sdlo pepychu.

4
00:03:39,334 --> 00:03:42,837
Dnes, nejvt夬 soukrom okrasn pozemek,

5
00:03:43,504 --> 00:03:45,840
proslaven jako floridsk Xanadu...

6
00:03:48,718 --> 00:03:53,848
Zde na pou嗾ch Gulf Coast,
vyrostla soukrom hora.

7
00:03:53,931 --> 00:03:57,518
100.000 strom,
20.000 tun mramoru...

8
00:03:57,060 --> 00:03:59,646
...to jsou z疚lady hory.

9
00:04:01,230 --> 00:04:03,650
V pal當i Xanadu najdete:

10
00:04:03,316 --> 00:04:07,487
Malby, obrazy, sochy,
rzn kameny z jinch pal當.

11
00:04:08,529 --> 00:04:10,406
Sbrka v啼ho mo柤馼o.

12
00:04:10,615 --> 00:04:13,868
Tak velk, 枡 nem枡 bt nikdy
zaevidovan a ocenn.

13
00:04:13,743 --> 00:04:17,580
Dost vc na 10 muze,
koist svta.

14
00:04:21,042 --> 00:04:23,002
Zoo.

15
00:04:24,170 --> 00:04:29,634
Ptactvo, mosk ryby,
zv z pustin a d柆ngl.

16
00:04:29,384 --> 00:04:33,638
V p疵ech. Nejvt夬 soukrom zoo
od dob Noemovy archy.

17
00:04:34,597 --> 00:04:36,391
Stejn jako farani...

18
00:04:36,683 --> 00:04:40,603
...vl疆ce Xanadu nechal mnoho kamen,
aby ozna鑛l svj hrob.

19
00:04:41,896 --> 00:04:46,693
Od pyramid je Xanadu nejcennj夬 monument,

20
00:04:47,110 --> 00:04:49,570
kter 鑞ovk kdy postavil.

21
00:05:01,708 --> 00:05:07,714
Minul tden zde p疣 pal當e ode啼l na v鈩ost.

22
00:05:07,964 --> 00:05:10,717
Schopn postava na啼ho stolet.

23
00:05:11,092 --> 00:05:13,261
Americk Kubla Khan.

24
00:05:14,220 --> 00:05:16,055
Charles Foster Kane.

25
00:05:43,416 --> 00:05:48,421
Its humble beginnings,
in this ramshackle building, a dying daily.

26
00:05:48,630 --> 00:05:51,215
Kaneova 啼 v cel sv sl疱...

27
00:05:50,715 --> 00:05:59,432
vl疆la 37 novin疥,
dvma syndik疸m, r疆iu.

28
00:06:00,099 --> 00:06:03,978
Obchody, paprny,

29
00:06:04,270 --> 00:06:09,942
obytn budovy,
tov疵ny, pralesy, oce疣sk parnky.

30
00:06:09,484 --> 00:06:16,074
Imp駻ium, skrz kter 50 let prot駝al nekon竟c proud

31
00:06:15,740 --> 00:06:18,952
bohatstv tetho nejvt夬ho zlat馼o dolu Zem.

32
00:06:20,954 --> 00:06:24,165
Pvod Kaneova 嗾st je americk legenda.

33
00:06:24,082 --> 00:06:33,174
Hospodyni Mary Kaneov byl v roce 1868
odk痙疣 zd疣liv bezcenn dl.

34
00:06:33,466 --> 00:06:36,594
Colorado Lode.

35
00:06:36,594 --> 00:06:40,765
57 let pozdji, pi vy啼tov疣 Kongresu

36
00:06:40,765 --> 00:06:44,227
Walter P. Thatcher,
mudrc Wall Streetu,

37
00:06:44,936 --> 00:06:48,690
l騁a hlavn kritik dvryhodnosti Kaneovch novin

38
00:06:48,064 --> 00:06:50,483
vzpomn na pou, kterou vykonal v ml疆.

39
00:06:51,192 --> 00:06:54,612
Moj firm byla svena p鳧e

40
00:06:54,320 --> 00:06:56,656
nad 嗾stm, kter se pan Kaneov dostalo.

41
00:06:56,406 --> 00:07:00,493
Bylo jejm p疣m, abych se staral o hocha.

42
00:07:00,576 --> 00:07:05,331
Pane, je pravda, 枡 v疽 tehdy...

43
00:07:05,790 --> 00:07:10,628
Kane osobn napadl pot, co do v疽 vrazil s疣mi?

44
00:07:11,004 --> 00:07:13,923
Chtl bych pe竟st prohl癩en,

45
00:07:14,132 --> 00:07:19,595
kter jsem si pipra
[...]
Everything OK? Download subtitles