Preview Subtitle for A Thousand Words


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:27,612 --> 00:00:30,714
Zovem se Dek Mekol.

2
00:00:31,582 --> 00:00:36,479
Ako me èujete,
ono što slušate nije moj glas.


3
00:00:37,955 --> 00:00:42,074
To je unutrašnji glas,
u mojoj glavi.


4
00:00:43,804 --> 00:00:47,734
Voleo bih da razgovaramo,
ali ne smem.


5
00:00:48,807 --> 00:00:52,936
Ako glasno izgovorim
još jednu reèenicu,

6
00:00:54,138 --> 00:00:57,190
umreæu.

7
00:01:03,134 --> 00:01:07,434
HILJADU REÈI

8
00:01:15,410 --> 00:01:18,638
Arone, imam vaan
zadatak za tebe.

9
00:01:19,172 --> 00:01:22,823
Uzmi kod Barnija šest pari èarapa
od kašmira, 40 odsto kašmira.

10
00:01:23,051 --> 00:01:28,009
Ne, ja æu da ih nosim, a ti æeš
da ih kupiš. Da li mi trebaju? Ne.

11
00:01:28,304 --> 00:01:32,736
"Potreba" je zeznuta reè. eleti ili voleti
su bolje. Zar ne èinimo sve iz ljubavi?

12
00:01:33,044 --> 00:01:36,131
Da li ti treba, eliš
ili voliš svoj posao?

13
00:01:36,539 --> 00:01:41,770
Ja volim što tebi treba posao.
Tri veštice gledaju tri svoè sata.

14
00:01:42,178 --> 00:01:45,916
Koja veštica gleda koji svoè sat?

15
00:01:46,524 --> 00:01:50,419
Tata æe da te dri jer
mami treba kofeina.

16
00:01:52,864 --> 00:01:57,661
Dušo, šta da radim sa "Bua!"
Vidi kako je sreæan sa mamom.

17
00:01:58,608 --> 00:02:03,023
Jeste. To je mamin deèko. -Nije.
-Jeste. Šta je tu loše? I ja sam.

18
00:02:03,633 --> 00:02:09,280
Boe! -Šta? -Šek se ušunjao
i posr’o u bebinu pelenu!

19
00:02:20,308 --> 00:02:24,828
Izvinite, da me pustite... -Pre bih
te pregazila mrtvog, na parkingu.

20
00:02:25,209 --> 00:02:27,573
Mrtvog...

21
00:02:36,574 --> 00:02:40,293
Halo?
Molim? Porağa se?

22
00:02:40,453 --> 00:02:45,890
Nemoj da gura! Propustiæu roğenje
prvog deteta! Izašao sam po kafu!

23
00:02:46,280 --> 00:02:50,730
Pustite buduæeg oca! -Beba je
na putu! Hvala vam! -Èestitam!

24
00:02:51,168 --> 00:02:53,748
Hvala vam, puno.

25
00:02:55,259 --> 00:02:59,205
Blizanci? Blizanci su!
Dobiæu blizance...

26
00:02:59,714 --> 00:03:03,734
Na raèun kuæe?
Hvala puno! Hvala!

27
00:03:04,936 --> 00:03:08,355
ivimo u svetu opsesije i
kontrole. Previše brinem.

28
00:03:08,800 --> 00:03:13,321
To bi i vi rekli o meni.
To bi svi rekli o meni.

29
00:03:14,529 --> 00:03:19,075
Odlièna kafa. Jeste razmišljali šta ljudi
misle kada niste u sobi, kada niste tu?

30
00:03:19,401 --> 00:03:21,845
To bih voleo da znam.
Šta misle kad me nema?

31
00:03:22,258 --> 00:03:26,074
Mislite o meni kad sam ovde,
ali šta kad odem i nisam u sobi?

32
00:03:26,417 --> 00:03:30,670
Prava misao. Ko je sa vama? Sa nekim
se povezujete. Ne prièam o kompjuteru.

33
00:03:30,878 --> 00:03:34,925
Veæ o pravoj vezi, staromodnoj,
kada je neko pred vama.

34
00:03:35,133 --> 00:03:40,514
To je opasno jer ne znate ko je on.
Ili ako ste u liftu sa tom osobom.

35
00:03:40,722 --> 00:03:44,358
Moe da izvadi no i svašta
vam radi. Stalno se dešava.

36
00:03:44,850 --> 00:03:49,731
Ludo je u liftovima. A restorani?
Moete da naiğete na manijaka

37
00:03:50,169 --> 00:03:53,301
koji sedi preko puta vas,
i naruèuje isto što i vi.

38
00:03:53,619 --> 00:03:58,446
Gleda i smeška se a izbušio je
nekoga. Sad je za stolom pored.

39
00:03:58,801 --> 00:04:01,557
Stalno se dešava.
-Dek! Ako smem...

40
00:04:02,043 --> 00:04:08,232

[...]
Everything OK? Download subtitles