Preview Subtitle for Alice In Wonderland 2010


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from Podnapisi.NET

2
00:00:59,550 --> 00:01:03,957
УОЛТ ДИСНИ ПИКЧЪРС
представя

3
00:01:09,513 --> 00:01:12,718
АЛИСА
в страната на чудесата

4
00:01:30,141 --> 00:01:32,995
Чарлз, ти май окончателно
си си изгубил ума.

5
00:01:33,245 --> 00:01:36,049
Това е невъзможно.
- Само за някои.

6
00:01:36,249 --> 00:01:40,306
Можеш да постигнеш невъзможното,
когато повярваш, че е възможно.

7
00:01:40,466 --> 00:01:44,361
Такива разсъждения ще те съсипят.
- Готов съм да поема риска.

8
00:01:44,521 --> 00:01:50,067
Представете си търговски кантори
в Рангун, Банкок и Джакарта.

9
00:01:54,424 --> 00:01:57,028
Пак ли кошмар?

10
00:02:01,483 --> 00:02:03,887
Няма да се бавя.

11
00:02:04,438 --> 00:02:08,994
Падах в тъмна дупка.

12
00:02:09,445 --> 00:02:12,348
После видях странни създания.

13
00:02:12,949 --> 00:02:17,505
Какви създания?
- Птицата додо,

14
00:02:17,705 --> 00:02:21,511
заек с жилетка
и усмихващата се котка.

15
00:02:21,812 --> 00:02:25,967
Не знаех, че котките се усмихват.
- И аз.

16
00:02:26,668 --> 00:02:29,972
Имаше синя гъсеница.

17
00:02:30,622 --> 00:02:33,728
Синя гъсеница?

18
00:02:35,129 --> 00:02:38,235
Мислиш ли, че си губя разсъдъка?

19
00:02:42,389 --> 00:02:44,592
Страхувам се, че да.

20
00:02:44,752 --> 00:02:48,598
Луда си, смахната,
хлопа ти дъската.

21
00:02:48,847 --> 00:02:53,854
Но ще ти кажа една тайна.
Всички умни хора са малко луди.

22
00:02:54,154 --> 00:02:57,660
Било е само сън, Алиса.
Няма нищо страшно.

23
00:02:57,820 --> 00:03:02,868
Но ако се уплашиш,
винаги можеш да се събудиш.

24
00:03:08,925 --> 00:03:13,982
13 години по-късно

25
00:03:21,942 --> 00:03:25,047
Трябва ли да ходим?

26
00:03:25,207 --> 00:03:29,553
Няма да забележат, ако не отидем.
- Ще забележат.

27
00:03:32,406 --> 00:03:34,810
Къде е корсетът ти?

28
00:03:39,867 --> 00:03:42,621
И без чорапи.
- Не ги обичам.

29
00:03:42,781 --> 00:03:46,876
Но не си подходящо облечена.
- Кой определя кое е подходящо?

30
00:03:47,176 --> 00:03:51,182
Би ли да си сложила
риба на шапката, ако беше прието?

31
00:03:51,532 --> 00:03:55,388
Алиса!
- За мен корсетът е като рибата.

32
00:03:55,549 --> 00:04:00,494
Моля те, не днес.
- Татко би се засмял.

33
00:04:01,547 --> 00:04:07,305
Съжалявам.
Уморена съм, защото не спах.

34
00:04:07,466 --> 00:04:11,310
Отново ли сънува кошмари?
- Само един.

35
00:04:11,910 --> 00:04:17,417
Винаги е едно и също, научих го
наизуст. Мислиш ли, че е нормално?

36
00:04:17,577 --> 00:04:22,625
Нали хората имат различни сънища?
- Не знам.

37
00:04:30,384 --> 00:04:32,488
Ето.

38
00:04:32,648 --> 00:04:36,845
Прекрасна си.
Ще ме дариш ли с една усмивка?

39
00:04:52,714 --> 00:04:55,619
Най-сетне.
Помислихме, че няма да дойдете.

40
00:04:55,870 --> 00:05:01,028
Алиса,
Хемиш те чака за танците. Върви.

41
00:05:03,631 --> 00:05:07,836
Осъзнавате ли, че минава 4 часът?
А аз толкова бързах...

42
00:05:07,996 --> 00:05:10,740
Съжалявам.
- Няма значение.

43
00:05:14,745 --> 00:05:18,700
Простете й.
Тя планира този ден от 20 години.

44
00:05:19,702 --> 00:05:24,308
Само Чарлз да беше тук.
- Моите съболезнования.

45
00:05:24,810 --> 00:05:29,114
Често си мисля за съпруга ви.
Беше човек с въображение.

46
00:05:30,517 --> 00:05:33,971

[...]
Everything OK? Download subtitles