Preview Subtitle for The Adventures Of Robin Hood


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:56,447 --> 00:01:01,903
In het jaar 1191, toen Richard
Leeuwenhart op kruistocht ging...

2
00:01:02,077 --> 00:01:07,369
...vertrouwde hij de regering van z'n
land toe aan z'n vriend Longchamps...

3
00:01:07,542 --> 00:01:12,998
...en niet aan z'n onbetrouwbare
broer prins John.

4
00:01:13,172 --> 00:01:18,414
De haatdragende John hoopte
dat Richard zou verongelukken...

5
00:01:18,594 --> 00:01:24,680
...zodat hij de troon
zou kunnen bestijgen.

6
00:01:24,850 --> 00:01:29,062
En toen, op een trieste dag
voor de Saksen...

7
00:01:33,025 --> 00:01:35,729
Nieuws uit Wenen:

8
00:01:35,903 --> 00:01:40,695
Leopold van Oostenrijk heeft
koning Richard overvallen.

9
00:01:40,866 --> 00:01:45,492
Onze koning wordt gevangen-
gehouden. Meer weten we niet.

10
00:01:45,662 --> 00:01:52,875
Zijne Hoogheid prins John zal morgen
verdere mededelingen doen.

11
00:01:53,044 --> 00:01:57,920
Hoe reageerden de brave Saksen
op het nieuws, sir Guy?

12
00:01:58,091 --> 00:02:04,212
Ze zijn verontruster dan Longchamps.
- Wacht maar tot ik ze uitknijp.

13
00:02:04,389 --> 00:02:07,924
Gaat u uw plannen uitvoeren?
- Dit is het moment.

14
00:02:08,102 --> 00:02:12,929
Hoe attent van m'n broer dat hij
zich gevangen heeft laten nemen...

15
00:02:13,106 --> 00:02:17,186
...en heel Engeland aan m'n liefdevolle
zorg toevertrouwt.

16
00:02:17,361 --> 00:02:23,030
Dat zal hem niet zinnen.
- Ik regel wel dat hij weg blijft.

17
00:02:23,199 --> 00:02:28,490
Laten we proosten, sir Guy.
De toekomst lacht ons toe.

18
00:02:28,663 --> 00:02:33,326
Morgen krijg je je
belastingdistricten toegewezen.

19
00:02:33,502 --> 00:02:35,660
Morgen, hoogheid.

20
00:02:46,014 --> 00:02:49,050
Wie betaalt dat?
- Betalen, betalen.

21
00:02:49,225 --> 00:02:50,969
Saksen en geld.

22
00:02:51,144 --> 00:02:54,976
Ik zei toch dat het
voor prins John was?

23
00:03:04,407 --> 00:03:08,820
Hij is een vrij man,
u kunt geen lijfeigene van hem maken.

24
00:03:08,995 --> 00:03:13,740
Hij weigerde toch z'n mannen voor
Guy van Gisbourne te laten werken?

25
00:03:46,032 --> 00:03:48,866
Volg me, Dickon. De rest wacht hier.

26
00:04:14,101 --> 00:04:18,727
Hoe luidt je naam, Saksenhond?
- Mooier dan de uwe.

27
00:04:18,897 --> 00:04:21,021
Dit is sir Guy van Gisbourne.

28
00:04:21,191 --> 00:04:23,978
Sir Guy of de duivel. Geen verschil.

29
00:04:24,152 --> 00:04:27,355
Hoe luidt je naam?
- Much de molenaarszoon.

30
00:04:27,531 --> 00:04:31,066
Op wild stropen staat de dood.
- Op niet eten ook.

31
00:04:31,243 --> 00:04:34,659
Dankzij jullie daar
op Nottingham Castle.

32
00:04:34,830 --> 00:04:36,905
Mond dicht.
- Niks mond dicht.

33
00:04:37,082 --> 00:04:40,118
Dood me maar,
maar eerst doe ik m'n zegje.

34
00:04:40,293 --> 00:04:42,701
Jullie kunnen ons uithongeren...

35
00:04:42,880 --> 00:04:48,549
...maar als koning Richard ontsnapt,
blijven jullie nergens.

36
00:05:00,438 --> 00:05:02,893
Wel potver...
- Komaan, sir Guy.

37
00:05:03,065 --> 00:05:06,351
Kost de waarheid je de kop?
- Als ik daar zin in heb.

38
00:05:06,527 --> 00:05:08,319
Wees blij dat ik anders ben.

39
00:05:08,488 --> 00:05:12,949
Het recht moet z'n loop hebben.
- Niet als dat recht krom is.

40
00:05:13,118 --> 00:05:15,738
Zeg da
[...]
Everything OK? Download subtitles