Preview Subtitle for Wrong Numbers


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,618 --> 00:00:02,587
Iz prethodnih epizoda:

2
00:00:02,884 --> 00:00:05,040
Sin bogate porodice je otet.

3
00:00:05,290 --> 00:00:07,919
"Imamo vaeg sina"

4
00:00:07,954 --> 00:00:11,265
Svi bi u*inili sve da ga naَu.

5
00:00:11,298 --> 00:00:14,832
- Slomi«e mi ruku!
- Reci mi ono to elim.

6
00:00:14,867 --> 00:00:17,298
Dok su traili Leopolda

7
00:00:17,517 --> 00:00:21,659
njihova k«i je postala slede«a meta.

8
00:00:23,078 --> 00:00:24,514
Izbegli su tragediju.

9
00:00:24,644 --> 00:00:26,774
On je pametan de*ko, tata.

10
00:00:27,268 --> 00:00:31,310
Leopold je pokuao da
pobegne na ulice Meksika.

11
00:00:32,031 --> 00:00:35,502
Pomozite!
Ja sam Leopold Cain, otet sam...

12
00:00:38,230 --> 00:00:42,122
Meksiko moe da bude opasan,
mislim da je bolje da ostane sa mnom.

13
00:00:42,850 --> 00:00:46,028
Kidnapped se nastavlja:

14
00:00:47,000 --> 00:00:50,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

15
00:01:05,815 --> 00:01:09,670
- Propustili smo njegovu probu.
-
ta?

16
00:01:09,976 --> 00:01:14,930
Njegovu probu zadravanja daha.
Propustili smo.

17
00:01:16,738 --> 00:01:18,221
Oh, Boe, kako je to smeno.

18
00:01:18,257 --> 00:01:19,670
Jesam li rekla "mi"?

19
00:01:19,705 --> 00:01:21,703
To je kao onda kad se
Aubrey upisivala na koled..

20
00:01:21,748 --> 00:01:23,971
A ja sam i dalje govorila:
"Sve «emo srediti. "

21
00:01:24,156 --> 00:01:28,022
Deava se, zar ne?
Mislim, ima utisam da je sve u redu.

22
00:01:28,055 --> 00:01:32,023
S njima.
I..kad oni pobeَuju, pobeَuje i ti.

23
00:01:32,058 --> 00:01:33,683
Oni gube...

24
00:01:38,778 --> 00:01:42,542
Idu«e godine bi trebalo
da izaberemo koled.

25
00:01:43,435 --> 00:01:45,341
Da, ho«emo.

26
00:01:47,517 --> 00:01:52,103
- A sutra?
- Sutra...

27
00:01:54,297 --> 00:01:55,673
Moramo tu uraditi.

28
00:01:55,708 --> 00:01:57,881
Ako otkaemo, ljudi «e misliti
da neto nije u redu.

29
00:01:57,885 --> 00:01:59,992
Pa i nije u redu.

30
00:02:30,396 --> 00:02:31,630
Hej, Hej!

31
00:02:31,666 --> 00:02:33,033
Kurvin sin.

32
00:02:34,835 --> 00:02:36,830
- Neka spuste oruje!
- Ne pucajte!


33
00:02:36,868 --> 00:02:38,823
Smirite se svi!
Smirite se.


34
00:02:40,617 --> 00:02:42,683
Sredi«emo ovo.

35
00:02:42,725 --> 00:02:44,950
Ne, nita ne«emo
srediti!


36
00:02:54,115 --> 00:02:55,952
Oh, Boe!

37
00:03:10,046 --> 00:03:11,690
Aubrey!

38
00:03:13,768 --> 00:03:15,681
Aubrey!

39
00:03:16,985 --> 00:03:20,111
Hej, moramo da porazgovaramo
o onome no«as.

40
00:03:23,145 --> 00:03:26,150
Ne mogu da verujem
da «e to u*initi.

41
00:03:26,196 --> 00:03:28,643
Ako otkaemo, posumnja«e
da neto nije u redu.

42
00:03:28,687 --> 00:03:31,103

to «e zadatak da vratimo
Leopolda, u*initi...

43
00:03:31,148 --> 00:03:31,673
Zadatak?

44
00:03:31,718 --> 00:03:33,321
Dobro, kako bi ti rekla?

45
00:03:33,456 --> 00:03:35,472
Ne znam.
Ja bih rekla, ja bih rekla...

46
00:03:35,508 --> 00:03:37,480
U redu je, idemo duo,
idemo.

47
00:03:37,527 --> 00:03:38,510
Idemo.

48
00:03:38,555 --> 00:03:40,703
Ali to je
sve za Leopolda.

49
00:03:40,918 --> 00:03:44,410
Hm, a Alice-
Zato joj nisi rekao istinu?

50
00:03:44,828 --> 00:03:47,342
چuj, ona ima deset godi
[...]
Everything OK? Download subtitles