Preview Subtitle for Dracula Prince Of Darkness


If preview looks OK then Download subtitles


0
00Ψ00Ψ01,000 --> 00Ψ00Ψ04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00Ψ00Ψ16,240 --> 00Ψ00Ψ19,640
De wereld kent de legende...

2
00Ψ00Ψ21,680 --> 00Ψ00Ψ25,000
Velen kennen de mythe...

3
00Ψ00Ψ27,080 --> 00Ψ00Ψ30,520
Maar weinigen kennen de waarheid.

4
00Ψ01Ψ14,280 --> 00Ψ01Ψ15,320
Roemeni.

5
00Ψ01Ψ15,560 --> 00Ψ01Ψ20,800
Jarenlang hebben de Ottomaanse Turken
mijn land bezet en mijn volk onderworpen.

6
00Ψ01Ψ21,040 --> 00Ψ01Ψ24,960
De Turken krijgen de steun
van Roemeense edellieden.

7
00Ψ01Ψ25,200 --> 00Ψ01Ψ30,480
Een geprivilegieerde klasse die uit is
op winstbejag ten koste van landgenoten.

8
00Ψ01Ψ30,720 --> 00Ψ01Ψ33,120
Hongarije, dat de Turken vreest,

9
00Ψ01Ψ33,360 --> 00Ψ01Ψ38,280
heeft een leger met Roemeense patriotten
opgericht om de vijand te verdrijven.

10
00Ψ01Ψ38,520 --> 00Ψ01Ψ43,200
Onze leider, prins Vlad Dracula,
wordt gevreesd door zijn vijanden,

11
00Ψ01Ψ43,440 --> 00Ψ01Ψ47,200
die hem kennen als Vlad Tsepesh,
Vlad de Spietser,

12
00Ψ01Ψ47,440 --> 00Ψ01Ψ49,600
maar hij is geliefd bij zijn volk.

13
00Ψ01Ψ49,840 --> 00Ψ01Ψ55,120
Hij is teruggekomen om te vechten
tegen de Turken en de edellieden.

14
00Ψ01Ψ57,080 --> 00Ψ01Ψ59,800
Schiet op. Vlad Tsepesh komt eraan.

15
00Ψ02Ψ00,320 --> 00Ψ02Ψ03,520
Vlad Tsepesh komt eraan. Schiet op.

16
00Ψ02Ψ14,680 --> 00Ψ02Ψ17,200
Je bent een verrader voor je volk.

17
00Ψ02Ψ18,560 --> 00Ψ02Ψ20,200
En een dief.

18
00Ψ02Ψ21,240 --> 00Ψ02Ψ22,200
Ik...

19
00Ψ02Ψ23,680 --> 00Ψ02Ψ25,520
Ik kan het uitleggen.

20
00Ψ02Ψ39,080 --> 00Ψ02Ψ40,920
Die zijn nu van jou.

21
00Ψ03Ψ27,160 --> 00Ψ03Ψ28,560
Nee Ξ

22
00Ψ04Ψ02,240 --> 00Ψ04Ψ07,560
U hebt mijn boodschappen genegeerd.
- Eerwaarde Stefan, ik voer een oorlog.

23
00Ψ04Ψ07,800 --> 00Ψ04Ψ12,000
U mag de kerk niet negeren.
- Dat zullen we wel zien.

24
00Ψ04Ψ14,080 --> 00Ψ04Ψ16,520
Als de kerk u excommuniceert,

25
00Ψ04Ψ16,760 --> 00Ψ04Ψ20,240
zullen we een stalen spies
door uw hart jagen.

26
00Ψ04Ψ20,480 --> 00Ψ04Ψ23,520
En dan zullen
noch uw zoon, noch zijn zonen

27
00Ψ04Ψ23,760 --> 00Ψ04Ψ27,160
ooit aanvaard worden
als prins van Roemeni.

28
00Ψ04Ψ27,600 --> 00Ψ04Ψ32,880
En daarom geef ik u de raad
wat nederigheid te betuigen voor de kerk.

29
00Ψ04Ψ51,320 --> 00Ψ04Ψ56,800
U hebt hen nooit ontmoet. Ze kennen
alleen uw reputatie als Vlad de Spietser.

30
00Ψ04Ψ57,040 --> 00Ψ05Ψ02,360
U moet eerlijk zijn als u vergiffenis
verwacht van de orthodoxe kerk.

31
00Ψ05Ψ02,600 --> 00Ψ05Ψ04,400
Maar ik verwacht er geen.

32
00Ψ05Ψ04,640 --> 00Ψ05Ψ07,880
Ze weten dat de paus
deze oorlog mee financierde.

33
00Ψ05Ψ08,120 --> 00Ψ05Ψ11,640
Ik vecht om hun land te bevrijden
van de Turkse tirannie.

34
00Ψ05Ψ11,880 --> 00Ψ05Ψ16,080
Ze horen me te bedanken,
en niet mijn aanpak in vraag te stellen.

35
00Ψ05Ψ17,120 --> 00Ψ05Ψ21,920
Prins Vlad Dracula heeft
vele onuitspreekbare wreedheden begaan.

36
00Ψ05Ψ22,160 --> 00Ψ05Ψ25,480
Hij wordt ervan beschuldigd
samen te zweren met de paus

37
00Ψ05Ψ25,720 --> 00Ψ05Ψ29,080
en met de eeuwige wereld
van de orthodoxie te breken.

38
00Ψ05Ψ29,320 --> 00Ψ05Ψ35,040
Door zich te bekeren door zijn huwelijk
met een rooms-katholieke vrouw

39
00Ψ05Ψ35,280 --> 00Ψ05Ψ39,680
heeft hij de waarheid en het licht
verloochend en de duisternis aanvaard.

40
00Ψ05Ψ39,920 --> 00Ψ05Ψ44,480
Mijn visies op de rooms-katholieke kerk
zijn
[...]
Everything OK? Download subtitles