Preview Subtitle for Beloved


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:19,569 --> 00:01:22,471
"Ludwig van Beethoven,
cel care a moştenit

2
00:01:22,545 --> 00:01:27,182
şi a sporit faima nemuritoare
a lui Handel şi Bach,

3
00:01:27,249 --> 00:01:31,024
a lui Haydn şi Mozart,
nu mai e printre noi.

4
00:01:46,193 --> 00:01:50,830
A fost un artist,
şi cine-i va sta alaturi?

5
00:01:50,865 --> 00:01:53,515
A fost un artist

6
00:01:53,584 --> 00:01:57,643
şi ceea ce a fost,
a fost doar prin muzică.

7
00:01:58,513 --> 00:02:02,059
Spinii vieţii
l-au rănit atât de adânc,

8
00:02:02,129 --> 00:02:04,943
dar a rămas credincios artei sale

9
00:02:05,009 --> 00:02:09,067
chiar şi atunci când poarta
prin care ea intra s-a închis.

10
00:02:09,137 --> 00:02:13,545
Muzica, pe care n-o mai putea auzi
printr-o ureche surdă

11
00:02:15,249 --> 00:02:17,583
A purtat muzica
în inima sa.

12
00:03:25,169 --> 00:03:29,642
Pentru că s-a izolat de lume
l-au numit duşmănos.

13
00:03:29,713 --> 00:03:32,015
Au spus că era insensibil...

14
00:03:32,081 --> 00:03:33,291
şi l-au numit crud.

15
00:03:34,609 --> 00:03:38,286
Dar el n-a fost aşa.

16
00:03:39,953 --> 00:03:44,459
Cele mai bune săbii
se tocesc, se strâmbă

17
00:03:45,489 --> 00:03:48,304
şi se rup cel mai usor.

18
00:03:58,640 --> 00:04:03,626
S-a retras dintre semenii săi
după ce, dăruindu-le totul...

19
00:04:03,696 --> 00:04:07,177
n-a primit nimic în schimb.

20
00:04:07,249 --> 00:04:08,842
A trăit singur...

21
00:04:08,913 --> 00:04:11,913
căci nu şi-a găsit jumătatea.

22
00:04:11,984 --> 00:04:15,879
Aşa a fost, aşa s-a stins.

23
00:04:15,953 --> 00:04:18,539
Aşa va trăi în veşnicie."

24
00:05:44,369 --> 00:05:45,994
Care din voi e hoţul?

25
00:05:46,064 --> 00:05:48,203
Ha?

26
00:05:50,577 --> 00:05:53,806
Scoate banii
sau te arestez!

27
00:05:55,441 --> 00:05:57,263
Arestează-mă!

28
00:05:57,328 --> 00:06:01,452
L-am ţinut atunci când nimeni nu-l putea suporta!

29
00:06:01,520 --> 00:06:03,593
Şi-acum ai vrea să fii plătit, ai?

30
00:06:05,297 --> 00:06:07,533
- Titluri bancare.
- Dă-mi-le!

31
00:06:07,601 --> 00:06:11,343
Banii sunt ai mei!

32
00:06:11,409 --> 00:06:14,344
Aici. Uite testamentul lui.

33
00:06:15,760 --> 00:06:19,055
"Declar că fratii mei,
Caspar şi Johann...

34
00:06:19,121 --> 00:06:22,601
sunt moştenitorii averii mele,
dacă poate fi numită aşa."

35
00:06:22,673 --> 00:06:27,048
Caspar fiind mort demult,
rămân eu! Doar eu!

36
00:06:27,121 --> 00:06:31,594
Hai, dă-mi banii!
Răspunde!

37
00:06:33,233 --> 00:06:35,688
Acesta e ultimul său testament.

38
00:06:35,761 --> 00:06:37,135
Ce?

39
00:06:39,312 --> 00:06:43,720
"Toată muzica mea şi
toate proprietăţile mele..

40
00:06:43,793 --> 00:06:48,201
le las singurului meu moştenitor,
iubirii mele nemuritoare."

41
00:06:48,272 --> 00:06:50,891
Semnat, "Ludwig van Beethoven."

42
00:06:50,961 --> 00:06:52,815
E ataşată o scrisoare.

43
00:06:54,801 --> 00:06:56,491
- Asta e...
- Haide.

44
00:06:56,561 --> 00:06:58,470
Nu mă mai fierbe.
Cine e?

45
00:06:59,536 --> 00:07:01,359
- Nimeni.
- Oh, nu chiar.

46
00:07:01,425 --> 00:07:02,854
Scrisoarea nu poartă nici un nume.

47
00:07:03,664 --> 00:07:05,322
"Către iubirea mea nemuritoare"

48
00:07:12,656 --> 00:07:17,293
"Îngerul meu, tot ce am mai scump,
jumătatea mea"

49
00:07:19,472 --> 00:07
[...]
Everything OK? Download subtitles