Preview Subtitle for Dobermann


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:02:07,600 --> 00:02:10,160
Eeuwige en almachtige God...

2
00:02:11,960 --> 00:02:14,720
U, die de doven kunt laten horen...

3
00:02:14,920 --> 00:02:16,800
de stommen laten spreken...

4
00:02:17,800 --> 00:02:24,000
U heeft uw zoon gezonden om ons
te verlossen uit de greep van Satan.

5
00:02:24,920 --> 00:02:31,040
Opdat de mens vanuit de schaduw
Uw rijk van het licht kan binnentreden.

6
00:02:32,160 --> 00:02:35,240
We bidden u voor dit kind...

7
00:02:37,440 --> 00:02:42,120
moge hij verlost worden van de zonde
en stralen in Uw nabijheid.

8
00:02:42,520 --> 00:02:45,440
Moge de Heilige Geest in hem leven.

9
00:02:47,920 --> 00:02:51,240
Yann, ik doop je...

10
00:02:52,080 --> 00:02:54,400
in de naam van de Vader...

11
00:03:05,960 --> 00:03:07,560
de Zoon...

12
00:03:10,360 --> 00:03:12,240
en de Heilige Geest.

13
00:03:21,240 --> 00:03:25,480
Kijk. Als hij boos is, heeft hij
net zulke ogen als je hond.

14
00:03:26,280 --> 00:03:30,120
Dat komt door dat koude water
van de pastoor.

15
00:03:31,200 --> 00:03:34,280
Kom, we laten hem met rust.

16
00:03:34,480 --> 00:03:35,920
Wacht even.

17
00:03:36,920 --> 00:03:38,280
Wacht nou.

18
00:03:39,040 --> 00:03:40,960
Ik heb nog iets voor hem.

19
00:03:55,720 --> 00:03:57,960
Is hij niet fraai ?

20
00:03:58,160 --> 00:04:02,520
Een Magnum.357.
Bewerkt door Nono de Armeni
[...]
Everything OK? Download subtitles