Preview Subtitle for Tcm Underground


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:16,850 --> 00:00:19,770
Volgens de legende
schreven de Bozen het.

2
00:00:20,020 --> 00:00:22,981
'Necronomicon Ex Mortes'.

3
00:00:23,190 --> 00:00:27,694
Grof vertaald
'Boek der Doden'.

4
00:00:30,489 --> 00:00:36,661
Het boek diende als doorgang naar
de boze werelden aan gene zijde.

5
00:00:40,540 --> 00:00:44,169
Het werd
eeuwen geleden geschreven.

6
00:00:44,378 --> 00:00:48,298
De zee\n kleurden in die tijd rood
van het bloed.

7
00:00:48,507 --> 00:00:52,969
Het boek werd
met dat bloed genkt.

8
00:00:57,432 --> 00:01:03,230
In het jaar 1300
verdween het boek.

9
00:01:36,596 --> 00:01:41,518
Wat is het voor een huis?
- Een beetje bouwvallig, maar...

10
00:01:41,727 --> 00:01:46,481
Het staat midden in de bergen.
- Weet je zeker dat het verbouwd is?

11
00:01:46,732 --> 00:01:49,234
Ik geloof het wel.

12
00:02:30,734 --> 00:02:33,737
Wat vind je ervan, schatje?

13
00:02:35,822 --> 00:02:39,034
Ik vind het zalig, Ash.

14
00:02:47,584 --> 00:02:53,840
Ik voel me niet op mijn gemak hier.
Stel dat de eigenaars terugkomen.

15
00:02:54,091 --> 00:02:59,471
Dan zeggen we dat de auto 't begaf.
- Met jouw auto geloven ze dat zeker.

16
00:03:01,306 --> 00:03:06,144
Heb je zin in champagne, lieverd?

17
00:03:06,353 --> 00:03:12,859
Tenslotte ben ik een man en jij een
vrouw. Toen ik de laatste keer keek.

18
00:03:30,502 --> 00:03:36,508
Er staat hier een bandrecorder.
- Kijk eens wat erop staat.

19
00:03:39,845 --> 00:03:45,725
Hier spreekt professor Raymond
Knowby. Tweede verslag.

20
00:03:46,601 --> 00:03:51,481
Ik meen iets belangrijks gevonden
te hebben in kasteel Kandar.

21
00:03:51,732 --> 00:03:58,780
Na aankomst met mijn vrouw,
dochter en professor Gatly, -

22
00:03:59,030 --> 00:04:04,703
stuitten we in de achterste kamer
op een opzienbarende vondst.

23
00:04:04,911 --> 00:04:10,709
'Naturum de Monto',
het boek der doden.

24
00:04:12,461 --> 00:04:19,384
We brachten het boek hierheen,
zodat ik het rustig kon bestuderen.

25
00:04:19,634 --> 00:04:27,559
Ik begon met de vertaling. Het boek
noemt een spiritueel verschijnsel.

26
00:04:27,809 --> 00:04:33,440
Iets boosaardigs,
dat door de wouden waart.

27
00:04:34,524 --> 00:04:40,781
Door uit het boek te reciteren
krijgt de geest de mogelijkheid -

28
00:04:40,989 --> 00:04:44,493
om de levenden in bezit te nemen.

29
00:04:45,827 --> 00:04:51,333
Hier volgt de uitspraak
van de betreffende passages.

30
00:04:52,000 --> 00:04:56,213
Kanda. Estrata. Amantos...

31
00:05:17,109 --> 00:05:20,320
Linda?

32
00:06:27,804 --> 00:06:30,599
Linda...

33
00:09:51,258 --> 00:09:54,386
Ze zijn weg.

34
00:09:54,636 --> 00:09:58,139
Verdreven door de zon.

35
00:10:02,561 --> 00:10:06,356
Voorlopig...

36
00:10:07,649 --> 00:10:12,237
Ik moet hier weg
voordat de avond valt.

37
00:10:23,999 --> 00:10:27,544
Kom bij ons!

38
00:11:02,913 --> 00:11:06,124
Oh, mijn God!

39
00:11:21,181 --> 00:11:26,603
Ik moet mezelf
onder controle zien te krijgen.

40
00:14:19,776 --> 00:14:22,237
Dank u.

41
00:14:26,283 --> 00:14:30,787
Annie!
Hoe is de expeditie verlopen?

42
00:14:30,996 --> 00:14:36,126
Geweldig. Ik heb de bladzijden
van het Boek der Doden gevonden.

43
00:14:36,334 --> 00:14:40,338
In welke staat zijn
[...]
Everything OK? Download subtitles