Preview Subtitle for Fahrenheit 451


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:17,440 --> 00:00:19,590
Een Enterprise Vineyard Productie.

2
00:00:19,679 --> 00:00:22,433
Oskar Werner,
Julie Christie..

3
00:00:22,519 --> 00:00:24,829
in Fahrenheit 451.

4
00:00:24,920 --> 00:00:28,754
Co-starring: Cyril Cusack,
Anton Dimring..

5
00:00:28,839 --> 00:00:32,549
Jeremy Spenser,
Bee Dumell, Alex Scott.

6
00:00:32,640 --> 00:00:36,394
Screenplay door Francois Trumaut
en Jean-Louis Richard.

7
00:00:36,439 --> 00:00:38,556
Naar een roman
van Ray Bradbuy.

8
00:00:38,640 --> 00:00:40,790
Muziek: Bernard Herrmann.

9
00:00:40,880 --> 00:00:43,519
Director voor Photography:
Nicolas Roeg.

10
00:00:43,600 --> 00:00:45,431
Kleur: Technicolor.

11
00:00:45,520 --> 00:00:47,636
Art Director: Syd Cain.

12
00:00:47,719 --> 00:00:51,315
Productie en kostuums: Tony Walton.

13
00:00:51,399 --> 00:00:53,789
Film Editor: Thom Noble.

14
00:00:53,880 --> 00:00:57,190
Associate Producer:
Mickey Dalamar.

15
00:00:57,280 --> 00:00:59,271
Productie: Lewis M. Allen.

16
00:00:59,359 --> 00:01:01,999
Regiseur: Francois Trumaut.

17
00:02:02,079 --> 00:02:03,911
Hallo.

18
00:02:04,000 --> 00:02:05,831
Vlucht, schiet op!
- Wat? Wie bent u?

19
00:02:05,920 --> 00:02:08,434
Lieve help man,
maak dat je wegkomt!

20
00:02:08,479 --> 00:02:10,357
Hallo?

21
00:06:33,519 --> 00:06:36,478
Montag, hier.

22
00:06:39,839 --> 00:06:44,595
Wat voor boeken waren dit, Montag?

23
00:06:44,639 --> 00:06:47,279
Ik heb er niet echt op gelet, sir.
Een beetje van alles.

24
00:06:47,360 --> 00:06:50,955
Romans, biografien, avonturen.
- Oh, routine, h?

25
00:06:51,040 --> 00:06:54,635
Waarom doen ze het?
Het is pure perversiteit.

26
00:06:54,720 --> 00:06:57,359
Tussen haakjes..

27
00:06:57,439 --> 00:07:00,557
wat doet Montag als hij vrij is?

28
00:07:00,639 --> 00:07:03,108
Niet veel, sir.
Het gras maaien.

29
00:07:03,199 --> 00:07:05,350
En als de wet dat verbied?

30
00:07:05,439 --> 00:07:07,431
Dan kijk ik hoe het groeit, sir.

31
00:07:07,519 --> 00:07:10,159
Uh, goed.

32
00:07:10,240 --> 00:07:14,472
Montag, over een dag of twee hoor
je waarschijnlijk goed nieuws.

33
00:07:14,560 --> 00:07:17,518
Benedict gaat ons verlaten..

34
00:07:17,600 --> 00:07:21,354
en Montag's naam is genoemd.
- Promotie, sir?

35
00:07:21,439 --> 00:07:24,750
Ik denk dat dit
Montag blij maakt!

36
00:08:16,600 --> 00:08:20,036
Ik denk dat we buren zijn.
Ik woon bij blok 813.

37
00:08:20,120 --> 00:08:22,759
Woon jij daar ook?
- Ja.

38
00:08:22,839 --> 00:08:25,479
Weet je dat we bijna elke dag
de zelfde reis maken?

39
00:08:25,560 --> 00:08:27,710
Oh Ja?
- Hm.

40
00:08:27,800 --> 00:08:29,631
Daarom dacht ik bij mij zelf..

41
00:08:29,720 --> 00:08:32,188
misschien kunnen we
wat babbelen.

42
00:08:32,279 --> 00:08:35,078
Vind je het erg?
Ik bedoel, dat ik praat.

43
00:08:35,159 --> 00:08:37,469
Nee, nee, praat maar gerust.

44
00:08:37,559 --> 00:08:40,120
Maar ik beloof niet dat ik
wat terug ga zeggen.

45
00:08:40,200 --> 00:08:42,191
Maak je maar geen zorgen.

46
00:08:42,279 --> 00:08:44,475
Als ik op dreef ben blijf
ik door ratelen.

47
00:08:44,519 --> 00:08:47,637
Mijn oom zegt dat ik een
woordfontein ben.

48
00:08:47,720 --> 00:08:50,996
En heeft jou oom jou
[...]
Everything OK? Download subtitles