Preview Subtitle for Jk


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
FDb.cz - navstivte svet filmu

2
00:00:57,891 --> 00:01:00,394
www.titulky.com

3
00:01:01,228 --> 00:01:03,230
Jednoho pknـho jarnho dne...

4
00:01:03,313 --> 00:01:06,024
pozoroval u*ednk vtvi*ky komhajc se ve vtru.

5
00:01:06,108 --> 00:01:07,526
Zeptal se svـho mistra...

6
00:01:08,694 --> 00:01:14,324
"Pane, pohybuj se ty vtve nebo to dlی vtr?"

7
00:01:15,325 --> 00:01:18,537
Ani se podval smrem, kam jeho یk ukazoval...

8
00:01:18,620 --> 00:01:19,830
se mistr jen usmیl a أekl...

9
00:01:20,998 --> 00:01:26,920
"Ten pohyb nen ani vtv, ani vtru..."

10
00:01:27,004 --> 00:01:28,589
"Jen tvـho srdce a mysli."

11
00:01:45,147 --> 00:01:48,150
Sunwoo, ml byste jt na moment dolؤ.

12
00:01:48,192 --> 00:01:49,151
Pro*?

13
00:01:49,193 --> 00:01:50,444
Njakـ problـmy.

14
00:01:54,823 --> 00:01:55,949
Dobأe, zkontroluji to.

15
00:03:48,562 --> 00:03:51,648
Promiُte, ale u je po pracovn dob.

16
00:03:51,732 --> 00:03:56,028
Prosm vstaُte a odejdte ne napo*tیm do tأ. Jedna.

17
00:04:01,867 --> 00:04:03,118
Dva.

18
00:04:06,914 --> 00:04:07,873
Tأi!

19
00:04:10,751 --> 00:04:12,085
Sedni si, blb*e!

20
00:04:17,549 --> 00:04:18,592
Min-gi, zamkni dveأe.

21
00:04:37,778 --> 00:04:38,904
Ty zkurvysyne!

22
00:04:54,670 --> 00:04:55,337
Nashledanou.

23
00:04:55,420 --> 00:04:56,338
- Nashledanou.
- Ano.

24
00:05:09,059 --> 00:05:13,230
Ano pane, penze pأevedu rیno.

25
00:05:14,815 --> 00:05:16,441
V poأیdku, na noc zavأeme pane.

26
00:06:06,867 --> 00:06:08,327
Tak co, postaral si se o v*erej obchod?

27
00:06:08,410 --> 00:06:09,286
Ano, pane.

28
00:06:10,495 --> 00:06:13,540
Dobrی. Ty vdycky uspje...

29
00:06:16,585 --> 00:06:20,464
Vypadی to, e syn pأedsedy Baeka pؤsob ty problـmy.

30
00:06:20,547 --> 00:06:23,842
Jist, pأedseda to asi nedlal sیm.

31
00:06:23,926 --> 00:06:26,887
Jeho syn bكval إvrovك magnیt...

32
00:06:26,970 --> 00:06:29,223
Slyel jsem, e se o tenhle byznys zajmی.

33
00:06:29,306 --> 00:06:30,390

keble, pane.

34
00:06:31,016 --> 00:06:34,603
فkی se, e za*al jednat s jihovكchodn Asi.

35
00:06:34,645 --> 00:06:35,604
Pro*?

36
00:06:37,064 --> 00:06:43,695
Tla* na obchodnky, aby najmali Filipnky msto Rusek.

37
00:06:43,779 --> 00:06:48,242
Srی*ovـ. Jakك tیta, takovك syn.

38
00:06:49,952 --> 00:06:50,869
To jsem jی...

39
00:06:51,703 --> 00:06:52,287
Moon Suk.

40
00:06:55,082 --> 00:06:57,876
Neml jsem pأivیet svoje auto...

41
00:06:57,960 --> 00:06:59,586
Doufیm, e nerum...?

42
00:07:01,004 --> 00:07:01,880
V poأیdku.

43
00:07:02,631 --> 00:07:04,007
Co to je?
keble?

44
00:07:04,091 --> 00:07:05,551
Doneste mi taky.

45
00:07:05,592 --> 00:07:06,134
Ano, pane.

46
00:07:10,389 --> 00:07:12,516
Hele, omlouvیm se za v*erejek.

47
00:07:13,225 --> 00:07:15,394
Nemؤu uvأit, co se to stalo.
Jenom jsem si na moment odsko*il.

48
00:07:15,936 --> 00:07:17,271
Musel jste bكt nahoأe dost vytenك.

49
00:07:22,734 --> 00:07:25,279
Ti chlapci v*era byli jenom mstn.

50
00:07:25,362 --> 00:07:26,780
Nic zیvanـho, pane.

51
00:07:27,406 --> 00:07:28,949
Co si mysl, e dlی?

52
00:07:29,950 --> 00:07:30,617
Pane?

53
00:07:31,201 --> 00:07:32,244
Takhle ty dlی svoji prیci?

54
00:07:33,620
[...]
Everything OK? Download subtitles