Preview Subtitle for Adventures Of Power


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:40,040 --> 00:00:44,680
Ik heb een droom dat eens
elk dal zal worden verhoogd...

2
00:00:44,920 --> 00:00:47,680
...en alle bergen worden geslecht.

3
00:00:47,960 --> 00:00:51,560
Het onbegaanbare wordt begaanbaar
en het oneffene gelijk.

4
00:00:52,400 --> 00:00:57,440
Het woord van God zal worden
geopenbaard voor alle mensen

5
00:01:02,320 --> 00:01:05,680
We hoeven het avontuur
niet alleen te wagen...

6
00:01:05,960 --> 00:01:09,320
...de helden van alle tijden
zijn ons voorgegaan.

7
00:01:12,440 --> 00:01:14,920
We weten de weg in het labyrinth...

8
00:01:17,080 --> 00:01:20,400
...als we de draad volgen
van het pad van de held.

9
00:01:22,320 --> 00:01:28,560
En waar we dachten een gruwel te
zullen aantreffen, vinden we een god.

10
00:01:28,840 --> 00:01:32,800
Waar we meenden een ander te zullen
doden, doden we onszelf.

11
00:01:34,320 --> 00:01:36,600
In de waan op uitreis te zijn...

12
00:01:36,880 --> 00:01:41,080
...bereiken we de kern
van ons eigen bestaan.

13
00:01:41,360 --> 00:01:46,360
Waar we dachten alleen te zullen zijn,
zijn we deel van 鳬n wereld.

14
00:02:18,880 --> 00:02:22,040
Voor Joseph Campbell begon
alles met een verhaal...

15
00:02:22,320 --> 00:02:26,040
...dus beginnen wij met een
van zijn favoriete verhalen...

16
00:02:26,320 --> 00:02:29,640
Op een conferentie over
over religie in Japan...

17
00:02:29,920 --> 00:02:32,560
...hoorde hij een Amerikaans
sociaal filosoof...

18
00:02:32,840 --> 00:02:37,120
...tegen een shinto-priester zeggen:
"Ondanks het bijwonen...

19
00:02:37,400 --> 00:02:42,600
...van de ceremonin, snap ik jullie
ideologie, jullie theologie niet."

20
00:02:42,880 --> 00:02:46,120
De Japanner leek diep na te denken...

21
00:02:46,400 --> 00:02:50,600
...hij schudde zijn hoofd en zei:
"Ik denk dat wij geen ideologie...

22
00:02:50,880 --> 00:02:54,640
...of theologie hebben. Wij dansen."

23
00:02:54,920 --> 00:02:59,560
Dit had op Campbells leven kunnen
slaan. Bij zijn dood in 1987...

24
00:02:59,840 --> 00:03:03,160
...was hij een van d autoriteien in de mythologie...

25
00:03:03,440 --> 00:03:06,560
...de verhalen en de legenden
die de mens vertelt...

26
00:03:06,840 --> 00:03:09,640
...om zijn plaats in het heelal
te verklaren.

27
00:03:09,920 --> 00:03:12,080
De 20 boeken die hij naliet...

28
00:03:12,360 --> 00:03:15,600
...hadden invloed op kunstenaars
en wetenschappers.

29
00:03:15,880 --> 00:03:20,640
In zijn Historical Atlas
of World Mythology
...

30
00:03:20,920 --> 00:03:25,560
...bracht hij zijn hele spirituele,
intellectuele wijsheid samen.

31
00:03:25,840 --> 00:03:29,600
Sommige boeken zijn klassiek, zoals:
De held met de duizend gezichten...

32
00:03:29,880 --> 00:03:32,120
...waarmee hij zijn roem vestigde...

33
00:03:32,400 --> 00:03:36,640
...en zijn vierdelige mythologische
studie: De maskers van God.

34
00:03:36,920 --> 00:03:40,160
Hij was een zeer spiritueel mens...

35
00:03:40,440 --> 00:03:43,080
...maar had geen ideologie
of theologie.

36
00:03:43,360 --> 00:03:46,680
Hij zag mythologie als
het lied van het heelal...

37
00:03:46,960 --> 00:03:49,600
...diep ingebed in het
collectieve onderbewuste...

38
00:03:49,840 --> 00:03:53,640
...zodat we erop dansen,

[...]
Everything OK? Download subtitles