Preview Subtitle for Marco Polo


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:15,823 --> 00:01:20,772
Daar zitten je Mongolen.
In kooien, alsof het beesten zijn.

2
00:02:13,023 --> 00:02:15,378
Hier regeert de dood.

3
00:02:16,623 --> 00:02:19,376
We worden afgemaakt als beesten.

4
00:02:21,023 --> 00:02:23,218
Nou, Polo...

5
00:02:23,383 --> 00:02:27,661
daar zitten die onoverwinnelijke
Mongolen van je.

6
00:02:27,823 --> 00:02:30,542
Je hebt ons en de paus voorgelogen.

7
00:02:30,703 --> 00:02:35,618
Hou je mond. We zeggen
dat we Italiaanse kooplieden zijn.

8
00:02:48,623 --> 00:02:50,181
We moeten knielen.

9
00:03:31,503 --> 00:03:36,213
Water. Ik smeek het u. Water.

10
00:04:15,943 --> 00:04:20,812
Jullie zijn Matteo
en Niccolo Polo uit Veneti
[...]
Everything OK? Download subtitles