Preview Subtitle for Remote Remote


If preview looks OK then Download subtitles


{40}{160}Downloaded From www.SubsMax.com
{356}{416}Oh, kochanie, nie wyglądasz za dobrze.
{438}{476}Powinieneś zostać w domu.
{478}{519}- Jesteś pewna?
[...]
Everything OK? Download subtitles