Preview Subtitle for Against The Elements


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:23,688 --> 00:00:28,184
Kai tik prasidėjo infekcija, sureaguoti į ją buvo likę labai mažai laiko.

2
00:00:28,359 --> 00:00:30,007
Žmonės darė viską,
ką galėjo.


3
00:00:30,320 --> 00:00:33,439
Niekas neturėjo imuniteto tam virusui...

4
00:00:33,656 --> 00:00:37,654
..., o valdžia buvo bejėgė prieš infekcijos plitimą.

5
00:00:39,996 --> 00:00:43,447
Visi kas tapo pažeidžiami ir išgyveno pirmąją bangą...

6
00:00:43,625 --> 00:00:46,198
...pradėjo negailestingą kovą už kraują...

7
00:00:46,377 --> 00:00:49,581
...užpuldami nekaltuosius ir jais maitindamiesi.

8
00:00:49,756 --> 00:00:51,214
Nebuvo vakcinos, ...

9
00:00:51,382 --> 00:00:54,834
...nebuvo žinių, kad kas nors turėtų imunitetą.

10
00:00:55,803 --> 00:00:59,718
Apylinkės ir net miestai buvo ištuštinti.

11
00:01:01,976 --> 00:01:07,315
Pats civilizacijos pagrindas išyra prieš mūsų akis.

12
00:01:08,358 --> 00:01:11,561
Daugelis išgyvenusiųjų žmonių, tokių kaip mes, buvo palikti gintis kiekvienas už save.

13
00:01:12,904 --> 00:01:16,273
Vaikštantys dienos metu ir besislepiantys naktį.

14
00:01:17,533 --> 00:01:20,700
Užsibarikadavę saugiuose pastatuose.

15
00:01:23,581 --> 00:01:25,075
Kiti suformavo banditų grupes

16
00:01:25,249 --> 00:01:27,705
- Paskubėkti, tenais. Nagi, bėgam.
- Bėgam.

17
00:01:27,877 --> 00:01:30,285
Nagi. Bėgame.

18
00:01:30,463 --> 00:01:33,417
Bėgam. Nagi. Paskubėkime.

19
00:01:33,591 --> 00:01:35,750
Arba tapo medžiotojais.

20
00:01:35,927 --> 00:01:39,925
Kardais aspiginklavę žmonės, kurie susekdavo ir nužudydavo infekuotusius.

21
00:01:53,778 --> 00:01:56,399
Mums pasisekė, kad mes suradome prieglobstį.

22
00:01:56,572 --> 00:01:58,446
Vietą su trupučiu maisto ir pastoge, ...

23
00:01:58,616 --> 00:02:01,950
...kurioje mes galėjo išgyventi iki kol būsime išgelbėti.

24
00:02:02,120 --> 00:02:04,527
Bet mūsų vieta tapo nebesaugi...

25
00:02:04,706 --> 00:02:08,620
...ir mūsų šansai būti išgelbėtiems vis menko,...

26
00:02:08,793 --> 00:02:11,366
...mums liko vis mažiau pasirinkimo.

27
00:02:11,838 --> 00:02:12,952
Dabar mes esame...

28
00:02:14,465 --> 00:02:16,090
...Paskutinė žmonijos viltis.

29
00:03:54,273 --> 00:03:57,227
Palydėkime šį berniuką į saugią vietą.
Palydėk jį į saugią vietą.

30
00:03:57,401 --> 00:03:59,359
Mes čia ne tam, kad spręsti , kas blogai, o kas yra gerai.

31
00:03:59,529 --> 00:04:01,402
Mes čia tam, kad nuspręsti - kas gyvens, o kas mirs.

32
00:04:15,920 --> 00:04:20,048
Prašome palikti pastatą.
Evakuacija yra privaloma.


33
00:04:21,425 --> 00:04:24,545
Prašome kiekvieno iš jūsų, kad neskubėdami palitumėte pastatą.

34
00:04:34,689 --> 00:04:36,681
Būk atsargus.

35
00:04:41,529 --> 00:04:42,857
- Gerai?
- Taip.

36
00:04:43,030 --> 00:04:45,237
Saugok savo rankas.

37
00:04:56,502 --> 00:04:58,542
Mesk tą mėšlą iš rankų.

38
00:04:59,130 --> 00:05:00,873
Nerūkyk.

39
00:05:01,048 --> 00:05:03,753
Na jau - baik.
Čia jų nėra.

40
00:05:04,385 --> 00:05:08,299
Prašome kiekvieno iš jūsų, kad neskubėdami palitumėte pastatą.

41
00:05:08,472 --> 00:05:11,676
- Ką tu da
[...]
Everything OK? Download subtitles