Preview Subtitle for Blokada Leningradskiy Metronom Operatsiya Iskra


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,307 --> 00:00:04,120
Втори филм
ОПЕРАЦИЯ "ИСКРА"

2
00:00:27,537 --> 00:00:31,385
Ден и нощ работеше легендарният
"Път на живота".

3
00:00:31,967 --> 00:00:35,002
Но за едно денонощие
той не можеше да покрие

4
00:00:35,103 --> 00:00:38,644
и 1/3 от дневната норма
на храни и боеприпаси,

5
00:00:38,758 --> 00:00:40,684
необходими на Ленинград.

6
00:00:41,076 --> 00:00:46,410
Шофьоре, помни!
Всеки 2 курса обезпечават
10 000 ленинградчани.


7
00:00:52,428 --> 00:00:55,489
В началото на декември 1941 г.

8
00:00:55,860 --> 00:01:00,436
майор Звягинцев неочаквано бе повикан
в щаба на Ленинградския фронт.

9
00:01:00,503 --> 00:01:05,703
Потаен сте.
Втора звезда сте получили и мълчите.

10
00:01:06,952 --> 00:01:10,933
От къде разбра?
- Шофьорът има набито око.

11
00:01:11,860 --> 00:01:14,485
Днес я получих.
- За онзи бой ли?

12
00:01:14,996 --> 00:01:18,699
За него.
- Поздравявам ви от все сърце.

13
00:01:18,999 --> 00:01:20,564
Благодаря.

14
00:01:20,591 --> 00:01:25,027
А ти какво получи?
- Ако ми дават орден за всеки курс,

15
00:01:25,690 --> 00:01:29,166
няма да остане сребро и
злато в цялата страна.

16
00:01:32,631 --> 00:01:36,072
Обезателно ще напиша
в щаба на дивизията.

17
00:01:36,639 --> 00:01:39,855
Ще получиш орден.
- Не искам орден.

18
00:01:40,495 --> 00:01:46,078
Искам медал "За храброст".
Един за цялата война.

19
00:02:39,426 --> 00:02:42,810
Другарю, ще замръзнете!

20
00:02:46,656 --> 00:02:51,552
Тук е замръзнал човек.
- Утре ще го приберат.

21
00:02:51,615 --> 00:02:56,966
Как утре, какво говорите?!
- По график колите минават през ден.

22
00:03:03,044 --> 00:03:09,308
В града върлуваше глад.
Ленинградчани умираха.

23
00:03:09,891 --> 00:03:15,411
Но те отдаваха живота си като герои,
сразяващи врага по последния си дъх.

24
00:03:16,227 --> 00:03:21,355
И смъртта им призоваваше живите
към настойчива и неукротима борба.

25
00:03:22,478 --> 00:03:27,017
И борбата продължаваше
с невиждана упоритост.

26
00:03:46,986 --> 00:03:53,181
Това е, момчета. Свалете ме.
Спрете тока.

27
00:04:07,556 --> 00:04:12,564
Какво, Маркелич?
Циркаджия ли стана?

28
00:04:13,011 --> 00:04:15,724
Работиш на трапец, а?

29
00:04:15,999 --> 00:04:19,875
Краката не ме държат.
- Аз го измислих.

30
00:04:23,270 --> 00:04:27,624
Ама че изобретател.
Сами не могат да се справят,

31
00:04:27,725 --> 00:04:32,979
знатният стругар им потрябвал.
- Можехме и сами, но Маркелич настоя.

32
00:04:33,317 --> 00:04:38,792
Тук опитен заварчик няма да разбере
веднага какво трябва да се прави.

33
00:04:38,869 --> 00:04:44,349
Запознайте се - знатен стругар
Василий Маркелович Губарев,

34
00:04:44,450 --> 00:04:49,829
а това е майор Звягинцев,
идва да укрепва отбраната на завода.

35
00:04:50,629 --> 00:04:53,824
Деца, да идем там,
имат нужда от помощ.

36
00:04:59,158 --> 00:05:02,531
Е, Маркелич, ще оцелеем ли?

37
00:05:03,106 --> 00:05:06,801
Малко се пооправих в стационара.

38
00:05:06,902 --> 00:05:11,289
Максимич, вземи купоните на децата.

39
00:05:11,768 --> 00:05:17,943
Дай ги в столовата.
Сега взимат храна за седмица напред

40
00:05:18,782 --> 00:05:22,871
и я изяждат за два дни.
Деца...

41
00:05:23,300 --> 00:05:27,493
Добре, Маркелич, ще помислим.

42

[...]
Everything OK? Download subtitles