Preview Subtitle for Children Of Heaven


If preview looks OK then Download subtitles


{40}{160}Downloaded From www.SubsMax.com
{593}{661}DZIECI NIEBIOS
{3516}{3573}Płacisz 30 toumanów.
{3577}{3635}Proszę.
{3707}{3768}Dziękuję.
{4989}{5077}Chciałbym trochę ziemniaków.
{5187}{5292}Tych nie bierz.
[...]
Everything OK? Download subtitles