Preview Subtitle for 1985 World Series


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

00:00:48:Położyłeś się już, David?
00:00:53:Tak.
00:00:55:Dobranoc. Kocham cię.
00:00:58:Ja ciebie też.
00:02:59:OŚRODEK SPOKOJNEJ STAROŚCI
[...]
Everything OK? Download subtitles