Preview Subtitle for Mystery Files


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:27,900 --> 00:00:31,030
Константин филм
представя

2
00:00:34,010 --> 00:00:37,580
П А П Е С А Т А

3
00:00:52,130 --> 00:00:54,590
РИМ
ЛЕТО ГОСПОДНЕ 887-мо

4
00:00:57,760 --> 00:01:02,010
Негово преосвещенство, Арналдо,
епископът на Париж.

5
00:01:02,920 --> 00:01:06,730
Ваше преосвещенство,
всичко е подготвено.

6
00:01:22,000 --> 00:01:26,120
Останете, колкото желаете.
И когато бъдете удовлетворен,

7
00:01:26,460 --> 00:01:30,030
с радост ще се срещнем с вас.

8
00:01:30,360 --> 00:01:32,760
Благодаря.

9
00:01:38,340 --> 00:01:40,790
Как ли би могло да бъде иначе?

10
00:01:40,950 --> 00:01:46,710
Една жена, седяла някога
на папския трон, е позор за църквата.


11
00:01:46,870 --> 00:01:51,180
Естествено Йоана не е спомената
в хрониката на папите.


12
00:01:51,340 --> 00:01:55,600
Но наистина ли не са останали
свидетелства за съществуването й?


13
00:01:55,760 --> 00:01:59,130
Трябва ли все пак
да бъде заличена от историята?


14
00:01:59,290 --> 00:02:02,390
Жена, постигнала толкова много?

15
00:02:04,300 --> 00:02:09,500
Първият ден от живота на Йоана
бил последният ден на Шарлеман.


16
00:02:09,660 --> 00:02:14,080
Наричан е "Велики", но в източната
част на франкската империя,


17
00:02:14,240 --> 00:02:18,320
в бившата Германия, населението
пазело ужасни спомени за императора


18
00:02:18,480 --> 00:02:25,060
и войниците му, които с години
ги покръщавали с огън и меч.


19
00:02:25,220 --> 00:02:30,070
Но сега хората имали само
една грижа - да преживеят зимата.


20
00:02:58,000 --> 00:03:02,340
Какво правиш, жено?
- Това ще облекчи болките й.

21
00:03:03,440 --> 00:03:06,270
Какви са думите Божии?

22
00:03:07,580 --> 00:03:10,840
"И в мъка ще раждаш децата си!"

23
00:03:11,000 --> 00:03:15,020
Нужна ми е помощта ви. Нямаме време.
- Това са женски работи.

24
00:03:15,320 --> 00:03:19,160
Самотни и нечисти.
- Тогава жена ви ще умре.

25
00:03:19,320 --> 00:03:23,640
Това е в Божиите ръце, не в моите.
- Ще ви е трудно

26
00:03:23,800 --> 00:03:26,760
да отгледате двете момчета без майка.

27
00:03:31,280 --> 00:03:35,230
Кажи ми какво да сторя?
- Застанете зад нея.

28
00:03:35,390 --> 00:03:37,810
Дръжте я изправена.

29
00:03:45,880 --> 00:03:48,440
Дръжте я здраво!

30
00:03:51,800 --> 00:03:54,630
Дърпайте!

31
00:03:57,420 --> 00:03:59,880
Напъвай!

32
00:04:05,200 --> 00:04:09,160
Момиче е.
Изглежда здраво и силно.

33
00:04:17,960 --> 00:04:20,520
Момиче.

34
00:04:23,790 --> 00:04:27,240
Ще я нарека Йоана.

35
00:04:41,960 --> 00:04:45,200
Пет години по-късно

36
00:04:54,480 --> 00:04:59,840
Йоана била способно дете.
Притежавала пъргав ум


37
00:05:00,000 --> 00:05:03,030
и неутолима любознателност.

38
00:05:03,500 --> 00:05:07,590
Въпреки младостта си,
притежавала вродена мъдрост,


39
00:05:07,750 --> 00:05:10,280
нехарактерна за годините й.

40
00:05:10,440 --> 00:05:13,310
Знаеш ли как се нарича?
- Невен.

41
00:05:13,470 --> 00:05:15,000
Какво прави?

42
00:05:15,160 --> 00:05:18,800
Помага при болки в стомаха
и при лекуване на рани.

43
00:05:18,960 --> 00:05:22,510
Браво, миличка.
Бързо се учиш.

44
00:05:23,080 --> 00:05:27,040
Значи т
[...]
Everything OK? Download subtitles