Preview Subtitle for Man Up Wingmen Year 2011 Cze 1 Cd


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:02,062 --> 00:00:03,924
Chlapi, dostali jste mؤj e-mail?

2
00:00:03,925 --> 00:00:05,191
Jet jste neodpovdli.

3
00:00:05,192 --> 00:00:06,259
Jی ho dostal. Jen jsem to ne*etl.

4
00:00:06,260 --> 00:00:07,894
Takـ jsem ho dostal. A rovnou ho hodil do koe.

5
00:00:07,895 --> 00:00:09,096
Pro*?

6
00:00:09,097 --> 00:00:10,296
Tvـ e-maily jsou nudnـ, Wille.

7
00:00:10,297 --> 00:00:11,732
No, kdybyste ho *etli, vdli by ste,

8
00:00:11,733 --> 00:00:14,166
e obsahoval detaily o tom, e jdeme dnes ve*er do klubu.

9
00:00:14,167 --> 00:00:16,568
Ah, ano, ve*er,
jdeme Kennymu Haydenovi sehnat

10
00:00:16,569 --> 00:00:18,671
dv*e poprvـ od...

11
00:00:18,672 --> 00:00:20,506
Mؤe to bكt dokonce stolet.

12
00:00:20,507 --> 00:00:21,907
Nen to tak dlouho.

13
00:00:21,908 --> 00:00:23,809
Rozvedl ses pأed esti msci.

14
00:00:23,810 --> 00:00:25,210
Yeah, a ke mn ses pأisthoval pأed dalmi esti.

15
00:00:25,211 --> 00:00:27,013
A nezaznamenal jsem یdnou jinou sexuیln aktivitu,

16
00:00:27,014 --> 00:00:29,047
ne njakـ dlouhـ koupele.

17
00:00:29,048 --> 00:00:31,215
Pro vai informaci,
do vany si beru ak*n figurky.

18
00:00:31,216 --> 00:00:33,451
A hraju s nimi nیmoأn scـnیأe.

19
00:00:33,452 --> 00:00:35,053
Fuj. Ok, tady je plیn.

20
00:00:35,054 --> 00:00:41,192
Za*neme v Clubu Havoc od 8:00.

21
00:00:41,193 --> 00:00:42,127
A?

22
00:00:42,128 --> 00:00:43,895
A njak zaأdme, aby ml Kenny sex.

23
00:00:43,896 --> 00:00:45,829
Miluju ten plیn, je to skvlك plیn.

24
00:00:45,830 --> 00:00:48,198
Pamatujte, e a budete mluvit s Terezou,
jdeme ven protoe...

25
00:00:48,199 --> 00:00:50,167
Humأi. Pیlkovac trenaـr.

26
00:00:50,168 --> 00:00:53,003
Steaky! To proto muste *st vae e-maily.

27
00:00:53,004 --> 00:00:54,371
Nechci, aby Tereza vdla, e trیvm ve*er

28
00:00:54,372 --> 00:00:57,240
v baru pro svobodnـ. Myslm tm, e nejsem dr. Phil...

29
00:00:57,241 --> 00:00:58,275
Ne, pane, to nejste.

30
00:00:58,276 --> 00:00:59,943
Ne, pane, to nejste.

31
00:00:59,944 --> 00:01:01,778
Ale vm, e eny nemaj rیdy,

32
00:01:01,779 --> 00:01:03,680
kdy se jejich manelـ poflakuj po barech pro svobodnـ.
Ne, pane, to nemaj!

33
00:01:03,681 --> 00:01:06,016
Ne, pane, to nemaj!

34
00:01:06,017 --> 00:01:09,852
Mli byste zapracovat na svـm systـmu,
protoe v klubu na tohle eny reagovat nebudou.

35
00:01:09,853 --> 00:01:11,054
Ne, pane, to nebudou!

36
00:01:11,055 --> 00:01:13,322
Chodte sem *asto, hezkی sle*no?

37
00:01:13,323 --> 00:01:15,892
Protoe z vیs mؤj penis pأmo vyiluje.
(Neberte to moc vیn:-) )

38
00:01:17,339 --> 00:01:20,361
Pأeloil Hovk :-)

39
00:01:22,565 --> 00:01:25,433
Take "Jst, meditovat, milovat"
je prakticky o tـto dvce,

40
00:01:25,434 --> 00:01:27,669
kterی podnikne cestu, vy vte kam,

41
00:01:27,670 --> 00:01:29,470
aby objevila znovu sebe sama, jako,
aby se za*ala znovu koncentrovat

42
00:01:29,471 --> 00:01:30,906
Zlat*ko, sta*, kdy nیm أekne o tom,

43
00:01:30,907 --> 00:01:32,273
o *em kadك mluv.

44
00:01:32,274 --> 00:01:34,474
No... mla dosti intenzivn sex v Indonـsii.

45
00:01:34,475 --> 00:01:36,210
bingo! Jakی strana?

46
00:01:36,211 --> 00:01:37,477
Hey, pro* nikdy ne*tete svoje knky

47
00:01:37,47
[...]
Everything OK? Download subtitles