Preview Subtitle for Della


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:02:13,175 --> 00:02:16,258
# 仔ne na啼 ne vole nas vi啼 #

2
00:02:16,550 --> 00:02:20,050
# Jer nosimo na啼 ko嗽lje crne #

3
00:02:21,342 --> 00:02:24,300
Dezerteri, kao i svi oni koji izbegavaju
izbegavaju vojnu obavezu, bi詁 streljani.


4
00:02:25,675 --> 00:02:27,758
Artiljerijska 鐺ta 'B. Colleoni'.

5
00:02:28,967 --> 00:02:32,633
Svako ko bude uhva詁n
da nosi vatreno oru柬e...


6
00:02:32,800 --> 00:02:37,050
bez dozvole,
bi詁 streljan.


7
00:03:35,050 --> 00:03:38,883
Je l' gotov policijski 鐶s?
-Jeste, sada je 6:10.

8
00:03:40,383 --> 00:03:43,383
Imamo sre誦 da je danas obla鈩o.

9
00:03:44,050 --> 00:03:47,675
Kada je obla鈩o, male su 啾nse
da 詁 nas bombardovati.

10
00:03:49,925 --> 00:03:52,008
Gospoo, sada smo mi na redu.

11
00:04:38,275 --> 00:04:39,900
POBEDA

12
00:04:56,350 --> 00:04:59,767
Doi ovamo! ネuje li ti?

13
00:05:04,225 --> 00:05:06,892
Nema svrhe vikati.

14
00:05:07,058 --> 00:05:09,392
O鑛gledno ne govori nema鑢i.

15
00:05:09,808 --> 00:05:13,600
Izvinite, gospodine, da li znate
gde je najbli枴 telefon?

16
00:05:14,267 --> 00:05:18,225
Svi barovi su sada zatvoreni.
Probu喨la vam se guma?

17
00:05:18,683 --> 00:05:22,475
To nam je poslednja,
nemamo vi啼 rezervnih.

18
00:05:22,642 --> 00:05:27,225
Tu, odmah iza 誂嗅a je jedna jako
dobra vulkanizerska radnja.

19
00:05:27,642 --> 00:05:29,308
Hvala vam.

20
00:05:29,475 --> 00:05:33,058
Ka枡 da je iza 誂嗅a
vulkanizerska radnja.

21
00:05:33,225 --> 00:05:36,183
Jo jedan ekser koji su
partizani postavili?

22
00:05:36,350 --> 00:05:38,683
Uzmi rezervnu gumu.

23
00:05:39,433 --> 00:05:41,850
Cigaretu?
-Hvala.

24
00:05:43,308 --> 00:05:44,517
Hvala.

25
00:05:44,683 --> 00:05:48,392
Doite ovamo. Ovako, na prvom
uglu skrenite desno.

26
00:05:49,267 --> 00:05:50,725
Hvala.

27
00:05:52,058 --> 00:05:53,267
Hvala.

28
00:05:53,433 --> 00:05:55,850
Iz ミenove ste?
-Ne, Napolitanac.

29
00:05:56,017 --> 00:06:00,600
Pro嗟e godine u ovo doba
sam bio u Napulju...

30
00:06:00,767 --> 00:06:03,558
u hotelu Vezuv.

31
00:06:03,725 --> 00:06:07,600
Otvorio bih prozor i
posmatrao more.

32
00:06:07,767 --> 00:06:12,475
Sa jedne strane, Mergellina, Posillipo,
a sa druge Capri, Sorrento...

33
00:06:12,725 --> 00:06:16,183
A ispod prozora tetka Teresa.
-Tako je.

34
00:06:16,350 --> 00:06:20,392
Bilo nam je 杪o kada smo napustali
Napulj, lepo nam je tamo bilo.

35
00:06:21,575 --> 00:06:25,283
Ali, va喨 sugraani...

36
00:06:25,658 --> 00:06:28,492
su bili sre誅i kada su videli
da odlazimo.

37
00:06:29,367 --> 00:06:33,200
Toliko su bili sre誅i da su
po鐺li da pucaju po nama.

38
00:06:33,950 --> 00:06:37,158
Zapravo ja i nisam pravi Napolitanac,
ja sam iz Sore.

39
00:06:37,450 --> 00:06:39,783
To je jedan gradi izmeu
Napulja i Rima.

40
00:06:39,950 --> 00:06:43,408
ネinjenica je i da se zato vi啼 ose訛m
Rimljaninom nego Napolitancem.

41
00:06:43,783 --> 00:06:46,700
Ni Rimljani nas nisu ba
mnogo voleli.

42
00:06:48,200 --> 00:06:52,408
Bili ste i u Rimu?
- Sad vi啼 nisam, sada sam u Milanu.

43
00:06:53,158 --> 00:06:55,825
Svia vam se, Milano?
- Ni najmanje.

44
00:06:55,992 --> 00:07:00,408
Klima je o鐶jna a ljudi su neprijateljski
i pobunjen
[...]
Everything OK? Download subtitles