Preview Subtitle for The Heist


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

00:00:51:OBFITY ŁUP
00:00:59:Tekst polski – Przemysław Semik
00:01:04:www.psemik.republika.pl
00:01:27:Witamy w raju
00:01:33:Rozluźnij się Sims
00:01:37:Nikt nie widział jak wsiadałeś do samolotu
00:01:40:Wszyscy myślą, że zostałeś w Stanach
00:01:44:- Jesteś wolny
[...]
Everything OK? Download subtitles