Preview Subtitle for Dirty Magazines


If preview looks OK then Download subtitles


{40}{160}Downloaded From www.SubsMax.com
{50}{111}Cześć, tato.
{154}{222}Co słychać, mamo?
{288}{303}Czołem.
{307}{335}Trzy dni z rzędu.
{339}{411}Szkoda, że nie ma nikogo do zakrycia
[...]
Everything OK? Download subtitles