Preview Subtitle for Midnight In Paris


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:03:33,440 --> 00:03:35,350
Vidi, ovo je neverovatno...

3
00:03:35,385 --> 00:03:37,961
Ne postoji grad kao 쉞o je
ovaj u svetu...

4
00:03:38,065 --> 00:03:39,261
nikada ga nije bilo...

5
00:03:39,296 --> 00:03:41,296
Pona쉆 se kao da nikada
nisi bio ovde...

6
00:03:41,407 --> 00:03:43,717
Ne dolazim ovde dovoljno esto,
u tome je problem.

7
00:03:44,224 --> 00:03:48,325
Mo엁 li zamisliti kako je to
neverovatan grad na ki쉏...

8
00:03:48,365 --> 00:03:50,365
Zamisli ovaj grad
u dvadesetim, Pariz u dvadesetim.

9
00:03:50,382 --> 00:03:53,948
Na ki쉏, sa ovim slikarima
i pisci...

10
00:03:53,983 --> 00:03:55,835
Za쉞o na sve gradove
pada ki쉆?

11
00:03:55,838 --> 00:03:57,838
둻a ima lepo u tome da pokisne?

12
00:03:58,057 --> 00:04:01,397
I da li mo엁 da zamisli da se
ovde preselimo, posle venanja?

13
00:04:01,668 --> 00:04:05,279
Oh, Bo엁 ne. Ne bih mogla
엍veti van SAD.

14
00:04:05,399 --> 00:04:09,382
Zna, ako ostanem ovde i
pi쉋m romane

15
00:04:09,417 --> 00:04:13,305
a ne budem uhvaen u
onaj lanac filmskog scenarija...

16
00:04:13,340 --> 00:04:18,484
Rei u ti ne쉞o, bacio bih dom u
Beverli Hilsu, bazen i sve u sekundi.

17
00:04:19,279 --> 00:04:21,890
Ali pogledaj. Ovo je mesto gde je Mone
엍veo i slikao...

18
00:04:22,017 --> 00:04:23,479
Mi smo 30 minuta od grada!

19
00:04:23,514 --> 00:04:27,688
Zamisli da se nas dvoje smestimo ovde. Mogli
bismo to da uradimo, ako mi knjiga uspe.

20
00:04:29,828 --> 00:04:31,388
Ti si u ljubavi sa ma쉞anjem.

21
00:04:31,423 --> 00:04:33,324
Ja te volim.

22
00:04:38,066 --> 00:04:40,660
Trebalo bi da se vratimo u grad danas
na ruak sa mojim roditeljima.

23
00:04:40,695 --> 00:04:42,587
Idemo.

24
00:04:47,851 --> 00:04:49,408
Evo ih na쉏 hodoasnici.

25
00:04:49,443 --> 00:04:52,721
Ako vidim jo jedan divan bulevar,
nisam sigurna...

26
00:04:52,937 --> 00:04:58,529
Koji grad!
Oseam se kao da 엍vim ovde.

27
00:04:58,839 --> 00:05:01,866
Vidim sebe kako hodam sa
bagetom pod rukom...

28
00:05:02,000 --> 00:05:06,686
prema "kafe de floru",
da ronim u mojoj knjizi.

29
00:05:07,139 --> 00:05:09,591
To je kako Hemingvej ree,
"pokretni praznik"

30
00:05:09,910 --> 00:05:11,910
U ovom saobraaju
se ni쉞a ne kree.

31
00:05:13,269 --> 00:05:15,734
Zdravica za D엗nov novi poslovni
projekat u Parizu.

32
00:05:16,054 --> 00:05:18,054
Nazdravlje... Nazdravlje...

33
00:05:18,303 --> 00:05:20,303
estitam.
- Hvala.

34
00:05:20,668 --> 00:05:23,612
Pa... Ja u biti veoma iskren.

35
00:05:23,850 --> 00:05:26,211
Veoma sam uzbuen zbog ovog spajanja
izmeu na쉋 i francuske kompanije...

36
00:05:26,605 --> 00:05:29,938
ali istina je...
nisam ba "frankofil".

37
00:05:30,324 --> 00:05:31,934
D엗n mrzi njihovu politiku.

38
00:05:31,969 --> 00:05:33,969
Sigurno nikad nisu bili prijatelji SAD.

39
00:05:34,040 --> 00:05:38,278
Ipak ne mo엁 da ih krivi
쉞o idu u peinu mi쉋va iz Iraka...

40
00:05:38,957 --> 00:05:40,805
Molimo vas da ne poinjemo...

41
00:05:40,840 --> 00:05:45,714
Molim. Nije lo쉋, tvoj otac
i ja se ne sla엁mo...

42
00:05:45,773 --> 00:05:49,274
To je u redu. Tvoj otac brani desno krilo
republike stranke...

43
00:05:49,369 --> 00:05:53,663
i mislim da mora da se
bude sk
[...]
Everything OK? Download subtitles