Preview Subtitle for The Chronicles Of Narnia Prince Caspian 2cd 2008 Croatian Srt Subtitles3697346


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:12,275 --> 00:00:15,472
Spa啾vajte svoje 枴vote!
Spasite se!

2
00:00:29,759 --> 00:00:31,624
Pitere! Most!

3
00:00:48,011 --> 00:00:49,444
Ostavite nas!
Idite, bra誂!

4
00:00:50,513 --> 00:00:53,573
U ime Aslana!

5
00:01:51,842 --> 00:01:53,707
閣a se dogodilo?

6
00:01:53,777 --> 00:01:55,506
Pitaj njega.

7
00:01:56,146 --> 00:01:58,637
- Piter.
- Mene?

8
00:01:58,716 --> 00:02:01,344
Mogao si sve opozvati.
Bilo je jo vremena.

9
00:02:01,418 --> 00:02:03,079
Ne, nije ga bilo, zahvaljuju詈 tebi.

10
00:02:03,153 --> 00:02:05,986
Da si se dr杪o plana,
oni vojnici bi mo枦a bili 枴vi.

11
00:02:06,056 --> 00:02:08,854
Da si ti samo ostao ovde kao 嗾o sam
i predlo枴o, sigurno bi bili!

12
00:02:08,926 --> 00:02:12,862
- Ti si pozvao nas, se訛 se?
- Moja prva gre嗅a.

13
00:02:12,930 --> 00:02:16,297
Ne. Tvoja prva gre嗅a je bila kad si
pomislio da mo枡 voditi ove Ijude.

14
00:02:19,470 --> 00:02:22,962
Ja nisam onaj koji je napustio Narniju.

15
00:02:23,040 --> 00:02:27,477
Ti si napao Narniju. Nema nikakvo pre鐺
pravo da je vodi nego 嗾o ima Miraz.

16
00:02:27,544 --> 00:02:29,273
Ti, on, tvoj otac...

17
00:02:30,114 --> 00:02:32,674
Narniji je bolje bez svih vas!

18
00:02:33,550 --> 00:02:34,915
Prestanite!

19
00:03:16,093 --> 00:03:18,687
Zbog 鐺ga svi stojite unaokolo?

20
00:03:21,031 --> 00:03:23,556
Telmarinci 詁 uskoro biti ovde.

21
00:03:26,403 --> 00:03:29,965
Hvala ti...
moja draga mala prijateljice.

22
00:03:35,680 --> 00:03:40,276
- Odli鈩o urano, momci.
- Br枡, prijatelju. Prespor si!

23
00:03:50,061 --> 00:03:52,655
Beruna obe訛va svoje vojnike.

24
00:03:52,731 --> 00:03:56,633
Galma obe訛va svoje vojnike.

25
00:03:56,701 --> 00:03:59,602
Tashbaan obe訛va svoje vojnike.

26
00:03:59,671 --> 00:04:03,334
Ettinsmoor obe訛va svoje vojnike.

27
00:04:32,971 --> 00:04:37,032
司vio kralj!
司vio kralj!

28
00:05:02,534 --> 00:05:05,594
Je li ti sad toliko drago zbog onog
鐶robnog roga, de鐶鐺?

29
00:05:07,772 --> 00:05:10,969
Tvoji kraljevi i kraljice
su nas izneverili.

30
00:05:11,042 --> 00:05:16,378
Tvoja vojska je upola mrtva.
A oni koji nisu 詁 uskoro biti.

31
00:05:17,849 --> 00:05:20,409
閣a 枡li?
ネestitke i pohvale?

32
00:05:21,853 --> 00:05:25,619
仔li ujakovu krv.
仔limo je i mi.

33
00:05:26,858 --> 00:05:30,692
仔li njegov presto?
Mi ti ga mo枡mo pribaviti.

34
00:05:48,013 --> 00:05:52,416
Poku啾o si sa jednom drevnom mo詈.
Nije uspelo.

35
00:05:52,485 --> 00:05:55,613
Ali postoji jo ve訛 mo.

36
00:05:56,522 --> 00:06:00,458
Mo koja je dr杪la 鐶k i Aslana
na odstojanju gotovo stotinu godina.

37
00:06:14,373 --> 00:06:16,671
Ko je tamo?

38
00:06:17,743 --> 00:06:19,335
Ja sam glad.

39
00:06:22,381 --> 00:06:24,246
Ja sam 枡.

40
00:06:25,784 --> 00:06:28,582
Mogu postiti stotinama godina...

41
00:06:29,722 --> 00:06:31,280
...i ne umreti.

42
00:06:32,158 --> 00:06:34,956
Mogu le杪ti stotinama no詈 na ledu...

43
00:06:35,628 --> 00:06:37,493
...i ne smrznuti se.

44
00:06:38,230 --> 00:06:43,463
Mogu popiti reku krvi i ne prsnuti.

45
00:06:44,303 --> 00:06:48,501
Poka枴 mi... svoje neprijatelje!

46
00:06:49,575 --> 00:06:53,773
閣o ti mrzi, mrzi詁mo i mi.

47
00:06:53,846 --> 00:06:56,576
Niko ne m
[...]
Everything OK? Download subtitles