Preview Subtitle for The Crazies


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,000 --> 00:00:10,034
Pro všechny fandy hororu
peložil Jimbo

2
00:00:14,518 --> 00:00:24,394
jamesjohnjimbo@seznam.cz

3
00:00:25,153 --> 00:00:29,608
Velk dk pat Rainovi!

4
00:01:01,365 --> 00:01:05,003
Ped dvma dny

5
00:01:53,526 --> 00:01:56,233
Doktorko Duttonov...
Moje teta pijela do msta.

6
00:01:58,024 --> 00:01:59,430
A je tak nemocn.

7
00:01:59,431 --> 00:02:01,683
-Budu t tady dneska do veera potebovat.
-Jej... Opravdu?

8
00:02:01,684 --> 00:02:04,898
Vš co? Asi bys mla pravdpodobn napsat
sms sv "tet" Scottymu a

9
00:02:04,932 --> 00:02:07,559
a oznmit mu, že to na baseballov
zpas nestihneš.

10
00:02:07,560 --> 00:02:08,765
-Tak momentk... Jak...?

11
00:02:08,766 --> 00:02:10,892
-Dobe, podvejte, Scotty a j...
-No tak, Becky...

12
00:02:10,893 --> 00:02:13,265
Je to to nejhe utajen
tajemstv v celm mst.

13
00:02:13,266 --> 00:02:17,681
To všechno vysvtluje!
Tak bž... Upaluj odsud

14
00:02:17,682 --> 00:02:18,661
a užij si to tam.

15
00:02:18,662 --> 00:02:21,166
Dkuju, doktorko Duttonov.

16
00:02:37,041 --> 00:02:38,720
No, je mi jedno, co je v kalend癢i.

17
00:02:38,721 --> 00:02:41,253
Den prvnho zpasu, to je prvn jarn den.

18
00:02:41,288 --> 00:02:43,427
Ne, ne... Šerif nikdy neplat kafe.

19
00:02:43,428 --> 00:02:48,489
No, to je od tebe mil, Bene...
Ale šfova hvzda mus platit parkovn.

20
00:02:48,525 --> 00:02:52,371
-Napište mu to na et.
-Ano, pane.

21
00:02:59,704 --> 00:03:00,604
Tenhle kluk hz rychle.

22
00:03:00,605 --> 00:03:02,371
Stejn rychle, jako d.

23
00:03:02,372 --> 00:03:04,877
Hezkej hod, Scotty!

24
00:03:30,178 --> 00:03:32,497
Vidš to na hišti?

25
00:03:33,766 --> 00:03:36,272
Ježiši Kriste!

26
00:03:38,828 --> 00:03:40,674
Hej, Tommy!

27
00:03:43,069 --> 00:03:44,769
- Zstate tam.
- Co dl?

28
00:03:44,770 --> 00:03:47,138
- Pnov, bžte se schovat.
- Co se dje? Bž pry.

29
00:03:47,140 --> 00:03:49,171
- Zavolejte je.
- Dostate je z hišt.

30
00:03:49,867 --> 00:03:52,374
Odvete je do zkrytu, pane editeli.

31
00:03:53,324 --> 00:03:54,344
Hej, Rory.

32
00:03:54,345 --> 00:03:56,003
Tady se hraje zpas.

33
00:03:56,004 --> 00:03:58,765
Tady se hraje baseball a
ty sem pijdeš se zbran?

34
00:03:58,799 --> 00:04:01,306
Co to ksakru dlš?

35
00:04:02,390 --> 00:04:03,403
No tak, Rory...

36
00:04:03,404 --> 00:04:05,113
Jseš opilej.

37
00:04:05,114 --> 00:04:06,566
To je všechno.

38
00:04:06,567 --> 00:04:09,072
Te prost jen...
Sklo zbra dol, jo?

39
00:04:11,494 --> 00:04:14,000
Rory?
Dej tu zbra pry.

40
00:04:16,798 --> 00:04:18,537
Odlož ji.

41
00:04:19,823 --> 00:04:21,851
Ale Rory, no tak.

42
00:04:22,473 --> 00:04:24,285
Rory?

43
00:04:26,490 --> 00:04:28,974
Odlož tu zbra, hned!

44
00:04:35,019 --> 00:04:36,745
Rory?!

45
00:04:38,740 --> 00:04:41,246
Mj Bože!

46
00:04:57,368 --> 00:05:01,853
Okres Ogden Marsh,
populace 1,260.

47
00:05:05,714 --> 00:05:09,262
PODIVN

48
00:05:15,658 --> 00:05:18,164
Test na alkohol bude rno.

49
00:05:19,820 --> 00:05:22,322
Cel analza zabere nejspš cel tden.

50
00:05:24,188 --> 00:05:26,694
Jak se držš, Davide?

51
00:05:28,
[...]
Everything OK? Download subtitles