Preview Subtitle for The Crazies


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,000 --> 00:00:17,017
Pro všechny fandy hororu
peložil Jimbo

2
00:00:17,518 --> 00:00:27,402
jamesjohnjimbo@seznam.cz

3
00:00:27,402 --> 00:00:30,614
Velk dk pat Rainovi!

4
00:00:53,345 --> 00:00:57,015
Ped dvma dny

5
00:01:45,522 --> 00:01:48,233
Doktorko Duttonov...
Moje teta pijela do msta.

6
00:01:50,027 --> 00:01:51,445
A je tak nemocn.

7
00:01:51,445 --> 00:01:53,697
-Budu t tady dneska do veera potebovat.
-Jej... Opravdu?

8
00:01:53,697 --> 00:01:56,909
Vš co? Asi bys mla pravdpodobn napsat
sms sv "tet" Scottymu a

9
00:01:56,950 --> 00:01:59,578
a oznmit mu, že to na baseballov
zpas nestihneš.

10
00:01:59,578 --> 00:02:00,746
-Tak momentk... Jak...?

11
00:02:00,746 --> 00:02:02,873
-Dobe, podvejte, Scotty a j...
-No tak, Becky...

12
00:02:02,873 --> 00:02:05,250
Je to to nejhe utajen
tajemstv v celm mst.

13
00:02:05,250 --> 00:02:09,671
To všechno vysvtluje!
Tak bž... Upaluj odsud

14
00:02:09,671 --> 00:02:10,672
a užij si to tam.

15
00:02:10,672 --> 00:02:13,175
Dkuju, doktorko Duttonov.

16
00:02:29,024 --> 00:02:30,734
No, je mi jedno, co je v kalend癢i.

17
00:02:30,734 --> 00:02:33,237
Den prvnho zpasu, to je prvn jarn den.

18
00:02:33,278 --> 00:02:35,447
Ne, ne... Šerif nikdy neplat kafe.

19
00:02:35,447 --> 00:02:40,494
No, to je od tebe mil, Bene...
Ale šfova hvzda mus platit parkovn.

20
00:02:40,536 --> 00:02:44,373
-Napište mu to na et.
-Ano, pane.

21
00:02:51,713 --> 00:02:52,589
Tenhle kluk hz rychle.

22
00:02:52,589 --> 00:02:54,383
Stejn rychle, jako d.

23
00:02:54,383 --> 00:02:56,885
Hezkej hod, Scotty!

24
00:03:22,160 --> 00:03:24,496
Vidš to na hišti?

25
00:03:25,747 --> 00:03:28,292
Ježiši Kriste!

26
00:03:30,836 --> 00:03:32,671
Hej, Tommy!

27
00:03:35,048 --> 00:03:36,758
- Zstate tam.
- Co dl?

28
00:03:36,758 --> 00:03:39,136
- Pnov, bžte se schovat.
- Co se dje? Bž pry.

29
00:03:39,136 --> 00:03:41,180
- Zavolejte je.
- Dostate je z hišt.

30
00:03:41,847 --> 00:03:44,391
Odvete je do zkrytu, pane editeli.

31
00:03:45,309 --> 00:03:46,351
Hej, Rory.

32
00:03:46,351 --> 00:03:48,020
Tady se hraje zpas.

33
00:03:48,020 --> 00:03:50,772
Tady se hraje baseball a
ty sem pijdeš se zbran?

34
00:03:50,814 --> 00:03:53,317
Co to ksakru dlš?

35
00:03:54,401 --> 00:03:55,402
No tak, Rory...

36
00:03:55,402 --> 00:03:57,112
Jseš opilej.

37
00:03:57,112 --> 00:03:58,572
To je všechno.

38
00:03:58,572 --> 00:04:01,074
Te prost jen...
Sklo zbra dol, jo?

39
00:04:03,493 --> 00:04:05,996
Rory?
Dej tu zbra pry.

40
00:04:08,790 --> 00:04:10,542
Odlož ji.

41
00:04:11,835 --> 00:04:13,837
Ale Rory, no tak.

42
00:04:14,463 --> 00:04:16,298
Rory?

43
00:04:18,509 --> 00:04:20,969
Odlož tu zbra, hned!

44
00:04:27,017 --> 00:04:28,727
Rory?!

45
00:04:30,729 --> 00:04:33,232
Mj Bože!

46
00:04:49,373 --> 00:04:53,836
Okres Ogden Marsh,
populace 1,260.

47
00:04:57,714 --> 00:05:01,260
PODIVN

48
00:05:07,641 --> 00:05:10,143
Test na alkohol bude rno.

49
00:05:11,812 --> 00:05:14,314
Cel analza zabere nejspš cel tden.

50
00:05:16,191 --> 00:05:18,694
Jak se držš, Davide?

51
00:05:20,
[...]
Everything OK? Download subtitles