Preview Subtitle for First Years


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:07,774 --> 00:01:07,773
Traducerea: Al_Mic. /Miss Monnyy/Deys Scott
Subtitrari-noi Team

3
00:01:07,774 --> 00:01:11,774
Add me on Facebook: Floryn Gabriel
www.subtitrari-noi.ro


4
00:01:47,294 --> 00:01:49,737
Din episoadele anterioare...

5
00:01:49,857 --> 00:01:51,890
Oamenii cred că este distractiv să
te prefaci că eºti un monstru.


6
00:01:51,925 --> 00:01:54,893
Eu, spre deosebire de ei, mi-am
petrecut toată via₫a pretinzând că nu sunt.


7
00:01:54,927 --> 00:01:58,130
Ceea ce m-a făcut cum sunt acum,
mi-a lăsat un log gol în sufletul meu.


8
00:01:59,766 --> 00:02:01,634
Aºa că am devenit un expert
în a mă amesteca în mul₫ime...


9
00:02:01,668 --> 00:02:03,803
camuflându-mă.

10
00:02:03,837 --> 00:02:05,538
Pentru ei pare atât de uºor

11
00:02:05,572 --> 00:02:08,341
să interac₫ioneze cu o altă fiin₫ă umană.

12
00:02:08,376 --> 00:02:10,010
Te iubesc.

13
00:02:10,044 --> 00:02:11,445
Dacă aº fi putut avea
sentimente, câtuºi de pu₫in,


14
00:02:11,479 --> 00:02:13,080
le-aº fi avut pentru Deb.

15
00:02:13,114 --> 00:02:15,049
De ce nu vorbim niciodată
aºa cum vorbesc fra₫ii între ei?

16
00:02:15,083 --> 00:02:18,418
Să fiu fratele mai mare,
să am un prieten...


17
00:02:18,453 --> 00:02:20,587
Doar într-o singură persoană
mai pot avea încredere acum.

18
00:02:20,622 --> 00:02:23,323
- În tine.
- Să am o familie


19
00:02:23,358 --> 00:02:25,258
- Rita este însărcinată.
- Grozavă veste!

20
00:02:25,293 --> 00:02:28,828
Dacă joci un rol îndeajuns
de mult, dacă te dedici,


21
00:02:28,863 --> 00:02:31,597
oare devine real?

22
00:02:31,632 --> 00:02:33,999
De fiecare dată când
te împrieteneºti cu cineva.

23
00:02:34,034 --> 00:02:37,002
- Se termină rău.
- Am să ₫i-o plătesc!

24
00:02:37,036 --> 00:02:39,705
Harry avea dreptate.

25
00:02:39,740 --> 00:02:41,307
Nu am mai sim₫it niciodată aºa ceva.

26
00:02:41,342 --> 00:02:42,809
Este, deoarece, acum ai un fiu.

27
00:02:42,843 --> 00:02:44,611
Vrei să-l vezi cum creºte în lume.

28
00:02:44,645 --> 00:02:47,514
Da. Niciodată nu am
vrut nimic mai mult în via₫a mea.


29
00:02:47,548 --> 00:02:50,518
Bineîn₫eles, asta nu m-a schimbat,
am rămas la fel cum eram.


30
00:02:50,552 --> 00:02:52,787
Întrebare este:
Ce am să devin?


31
00:02:52,821 --> 00:02:55,823
Camuflajul este cel
mai ºiret truc al naturii.


32
00:02:55,857 --> 00:02:58,793
Arthur îi terorizează
pentru a-i men₫ine acoperirea,


33
00:02:58,827 --> 00:03:00,894
sunt doar niºte scuturi umane.

34
00:03:00,929 --> 00:03:02,863
Asta li se întâmplă oamenilor
care trăiesc cu un monstru.

35
00:03:02,897 --> 00:03:04,231
Eu nu sunt ca el!

36
00:03:04,265 --> 00:03:06,467
Familia mea n-o să pă₫ească aºa ceva.

37
00:03:06,501 --> 00:03:09,270
Eu trebuie să fiu cel care îi va lua via₫a.

38
00:03:09,304 --> 00:03:10,938
ªi eu am o familie, Arthur.

39
00:03:14,309 --> 00:03:16,477
Am crezut că pot schimba ceea ce sunt,

40
00:03:16,511 --> 00:03:18,346
să-mi protejez familia.

41
00:03:18,380 --> 00:03:20,581

[...]
Everything OK? Download subtitles