Preview Subtitle for Phantom Requiem For The Phantom


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,100 --> 00:00:02,142
Досега във "Фантомът"…

2
00:00:02,175 --> 00:00:06,352
Рожденото ти име е Кит Уолкър.
Роден си в Швейцария.

3
00:00:06,385 --> 00:00:09,518
Кръстен си на баща си.
Който беше изключително важен човек.

4
00:00:09,544 --> 00:00:13,352
Майка ти е мъртва. Бил си с нея
в колата, когато е катастрофирала.

5
00:00:13,678 --> 00:00:16,891
По-късно детето е било осиновено
от Франк и Пам Мур.


6
00:00:17,062 --> 00:00:19,069
Родителите ми са мъртви!

7
00:00:19,196 --> 00:00:23,835
Двама души ме чакаха у нас.
Опитаха се да ме убият.


8
00:00:24,672 --> 00:00:26,859
Уолкър. Мъртъв си!

9
00:00:26,879 --> 00:00:28,970
Какво искаш?

10
00:00:28,990 --> 00:00:32,668
Светът се нуждае от теб.
Да продължиш делото на предците си.


11
00:00:32,869 --> 00:00:35,669
Да се бориш срещу злото.

12
00:00:35,800 --> 00:00:38,668
Халил Бен-Дейвид.
- Отстранете го.

13
00:00:38,700 --> 00:00:43,791
Ще можем да програмираме всеки
да прави, каквото искаме.


14
00:00:45,660 --> 00:00:48,510
Трябва да забравиш стария си живот.
- Не мога!


15
00:00:48,536 --> 00:00:51,421
Този следовател
е баща на приятелката ми.


16
00:00:51,453 --> 00:00:56,128
Ако не спре разследването,
от Братството ще го убият.

17
00:01:00,414 --> 00:01:03,216
SyFy представя:

18
00:01:08,055 --> 00:01:10,567
Една продукция
на Мюз Ентъртейнмънт


19
00:01:31,267 --> 00:01:36,518
Ф А Н Т О М Ъ Т

20
00:01:41,555 --> 00:01:45,909
Остров Бенгала
Главната квартира на Ба-Тап


21
00:01:45,948 --> 00:01:48,441
Виждал ли си Кит?
- Тъкмо щях да ти се обаждам.

22
00:01:48,442 --> 00:01:50,742
Опитваме се да се свържем с него,
но той не отговаря.

23
00:01:50,774 --> 00:01:53,231
Какво е станало?
- Някой е проникнал в лабораторията.

24
00:01:53,266 --> 00:01:56,065
Потърсихме навсякъде, но го няма.

25
00:01:56,192 --> 00:01:58,941
Кое?
- Новият костюм.

26
00:02:04,027 --> 00:02:08,581
Имало ли е изходящи полети между
19 часа снощи и 6 часа тази сутрин?

27
00:02:09,011 --> 00:02:11,814
Той какво?
- Какво е станало?

28
00:02:13,612 --> 00:02:16,813
Разбрахте ли накъде отива?

29
00:02:16,946 --> 00:02:19,796
Уведомете ме веднага,
щом го направите.

30
00:02:32,283 --> 00:02:36,609
Гуран е тръгнала снощи в 3:19 часа.

31
00:02:36,642 --> 00:02:38,668
Просто си е заминал?

32
00:02:38,701 --> 00:02:42,612
Казала е на Ханк, че ще лети
до Хийтроу за профилактика.

33
00:02:43,994 --> 00:02:46,483
Кит е бил с нея.

34
00:03:06,756 --> 00:03:08,756
Г-н Дейвидсън?
- Какво по…

35
00:03:08,757 --> 00:03:10,758
Трябва да спрете разследването.

36
00:03:10,791 --> 00:03:13,458
Къде беше?
- Няма значение.

37
00:03:16,876 --> 00:03:21,451
Виждате, че съм жив.
Прекратете разследването.

38
00:03:22,785 --> 00:03:27,251
Знаеш ли на какво подложи дъщеря ми?
- Да. Кажете й, че съжалявам.

39
00:03:27,378 --> 00:03:30,245
Ще й кажеш ти, след като те арестувам.
- За какво?

40
00:03:30,270 --> 00:03:32,557
Ще измисля нещо. Влизай.

41
00:03:32,558 --> 00:03:34,558
Кларк!

42
00:03:36,422 --> 00:03:38,422
Виж кого си намерих.

43
00:04:34,268 --> 00:04:36,935
Хайде, движете се!

44
00:04:49,062 --> 00:04:52,9
[...]
Everything OK? Download subtitles