Preview Subtitle for Rise Of The Rebellion


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:10,640 --> 00:00:12,153
MS 66'da,

2
00:00:12,280 --> 00:00:15,397
Roma'nın gücüne karşı
o güne kadarki en büyük ayaklanma


3
00:00:15,520 --> 00:00:18,637
Judaea bölgesinde patlak verdi.

4
00:00:21,120 --> 00:00:24,556
Bunun bütün Roma'yı etkilemesinden korkuluyordu.

5
00:00:27,600 --> 00:00:31,798
Bunu yok etmek için,
Roma görevinden azledilmiş General Vespasian


6
00:00:31,920 --> 00:00:33,592
ve oglu Titus'u görevlendirdi.

7
00:00:35,440 --> 00:00:38,557
Eger savaş istiyorlarsa, alacaklar.

8
00:00:39,840 --> 00:00:43,310
Bu, isyanı yok etmek için itibarına
ve onuruna tekrar


9
00:00:43,440 --> 00:00:45,317
kavuşmanın hikayesi.

10
00:00:49,000 --> 00:00:52,549
Ödülleri, ikisinin birden
imparator olması olacaktı.


11
00:00:55,440 --> 00:00:58,830
Roma'nın gücünün en büyük sembollerinden birini

12
00:00:58,960 --> 00:01:03,238
inşa ettiklerinden dolayı,
bıraktıkları miras halen yaşıyor


13
00:01:08,139 --> 00:01:20,039
Çeviren: Özgür H.Y.

14
00:01:50,800 --> 00:01:55,078
MS 66 baharında,
Josephus Ben Mattatiyahu


15
00:01:55,200 --> 00:02:00,593
Roma tarihindeki en büyük isyana tanıklık etti.

16
00:02:00,720 --> 00:02:03,518
Bu film onun tuttugu kayıtlara
dayanmaktadır.


17
00:02:03,640 --> 00:02:06,632
Daha az vergi, daha az vergi.

18
00:02:10,800 --> 00:02:14,475
İsyan, Judaea'nın Romalı valisi
yüzünden,


19
00:02:14,600 --> 00:02:17,353
bugün İsrail'in bulundugu yerde başladı.

20
00:02:17,480 --> 00:02:22,235
Yahudiler rüşvetçilik, zimmete geçirme
ve yüksek vergilerden dolayı ondan nefret ediyorlardı.


21
00:02:24,600 --> 00:02:28,593
Burada durup bu yaygarayı
dinleyecegimi mi sanıyorsunuz?

22
00:02:28,720 --> 00:02:33,271
Vergi toplamanın sizin işiniz oldugunu sanıyordum!
Bu yüzden sizi desteklemiyor muyuz?

23
00:02:33,400 --> 00:02:37,154
Halledin şunu,
yoksa açıgı kendiniz kapatırsınız!

24
00:02:38,520 --> 00:02:41,432
Sessizlik, lütfen, lütfen sessiz olun.

25
00:02:41,560 --> 00:02:43,755
Sizin için konuşacagız. Sessizlik.

26
00:02:44,920 --> 00:02:46,512
Vali bey, lütfen.

27
00:02:47,160 --> 00:02:48,513
Ne var, Hanan?

28
00:02:49,080 --> 00:02:52,436
Siz ve arkadaşlarınız bizi
yeterince sömürmediniz mi?

29
00:02:52,560 --> 00:02:57,031
Parayı bulun yoksa biz gelip alacagız.
Sizden!

30
00:02:57,160 --> 00:02:58,832
Romalı hırsızlar!

31
00:03:05,480 --> 00:03:08,677
Haftalar içinde,
Vali dedigini yaptı.


32
00:03:08,800 --> 00:03:12,679
Birliklerini yahudi dünyasındaki
en kutsal tapınaga gönderdi.


33
00:03:36,960 --> 00:03:40,111
- Bu bir küfür!
- Bu ne cürret? Durun hemen!

34
00:04:00,840 --> 00:04:01,909
Evet!

35
00:04:03,240 --> 00:04:08,519
Romalılar Judaea'dan püskürtüldüler.
İsyan artık durdurulamazdı.


36
00:04:15,320 --> 00:04:20,440
6 ay sonra, 30,000 kişilik Roma birligi
isyanı bastırmak için gönderildi.


37
00:05:03,840 --> 00:05:08,960
Beth Horon katliamı, Roma ordusunun isyancılardan
aldıgı en büyük yenilgiydi.


38
00:05:10,800 --> 00:05:15,237
Roma artık,isyanın imparatorlugun diger bölgelerine
sıçramasından korkuyordu.


39
00:05:35,000 --> 00:05:38,436
Titus Flavius, Roma
[...]
Everything OK? Download subtitles