Preview Subtitle for Bobby Jones Stroke Of Genius


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:03,000 --> 00:01:07,000
Bobi Džons
-Udarac Genija-

2
00:03:15,737 --> 00:03:17,227
Zdravo, Angus.

3
00:03:18,239 --> 00:03:21,037
Da li si to stvarno ti,
Bobi Džons?

4
00:03:39,260 --> 00:03:41,023
Gde su svi?

5
00:03:51,773 --> 00:03:53,070
Moj Gospode.

6
00:04:00,782 --> 00:04:03,774
-Kako ste?
-Dobro, Bobi. Samo dobro.

7
00:04:03,785 --> 00:04:06,652
Na putu smo za
Olimpijadu u Berlinu...

8
00:04:06,788 --> 00:04:09,985
a nisam mogao da budem
toliko blizu starog terena...

9
00:04:10,291 --> 00:04:11,622
Moj Gospode.

10
00:04:23,304 --> 00:04:27,531
Rekao sam samo jednoj osobi
da postoji rezervacija na ime R. Džons.

11
00:04:30,311 --> 00:04:33,678
Angus, moja igra je....

12
00:04:33,814 --> 00:04:36,305
Vaša igra je uvek dobra ovde.

13
00:04:39,821 --> 00:04:41,812
Dobrodošao, Bobi.

14
00:04:50,331 --> 00:04:53,596
-Divno je da te vidim, Bobi.
-Osmeh za naslovnu stranu.

15
00:04:53,334 --> 00:04:55,962
-Bio si odličan.
-Hvala ti, Bobi.

16
00:05:33,875 --> 00:05:35,672
Pogledaj ovo, momče.

17
00:05:44,385 --> 00:05:45,852
Usran hitac!

18
00:06:17,418 --> 00:06:19,215
Tražiš ovo?

19
00:06:19,420 --> 00:06:22,821
-lzvini, Camilla, zakačio sam je.
-Bolje pripazi na to...

20
00:06:22,924 --> 00:06:26,052
da ne zakačiš neki od ovih prozora
na ovoj kući, mladi gospodine...

21
00:06:25,927 --> 00:06:28,395
ili će ti tvoj otac
ispaštiti dupe.

22
00:06:30,932 --> 00:06:33,833
-Kako ti je stomačić danas?
-U redu je.

23
00:06:33,935 --> 00:06:38,668
Jel bi mogao nešto da pojedeš za moju ljubav?
lmam neke ostatke od pileta i kolačiće.

24
00:06:39,941 --> 00:06:41,932
Mislila sam da napravim pitu.

25
00:06:43,444 --> 00:06:44,638
U redu.

26
00:07:04,966 --> 00:07:08,629
-Robert, da li je sve u redu?
-Da, Mama.

27
00:07:09,470 --> 00:07:12,405
Uđi unutra.
Hoću da vidim koliko si težak.

28
00:07:16,477 --> 00:07:19,207
Vidi ti njega.
Dobio si još jednu funtu.

29
00:07:19,480 --> 00:07:22,449
Mogu li da igram bejzbol
sa Frankom i Perijem sada?

30
00:07:22,984 --> 00:07:24,110
Uskoro.

31
00:07:26,487 --> 00:07:27,784
Tatica!

32
00:07:32,994 --> 00:07:34,757
Hey! Evo njega.

33
00:07:39,500 --> 00:07:43,368
Imam nešto u mom džepu.
I pitam se šta bi to moglo biti?

34
00:07:45,006 --> 00:07:48,442
Eto ga. Dođi.
Idi da vidiš svoju mamu.

35
00:07:52,013 --> 00:07:54,982
Zašto si rekla Camilli
da je ovo majmunska godina?

36
00:07:55,516 --> 00:07:59,646
Ne majmunska godina, dušo.
Rekla sam da je godina Majmuna.

37
00:08:00,021 --> 00:08:02,080
Po Kineskom kalendaru...

38
00:08:02,523 --> 00:08:06,391
svaka 12-ta godina
zove se po drugoj životinji.

39
00:08:06,527 --> 00:08:11,055
Tako da svaka životinja doprinosi
svoje karakteristike za tu godinu.

40
00:08:12,033 --> 00:08:16,834
Tako da ukoliko si rođen u toj godini,
ti imaš takve crte.

41
00:08:17,038 --> 00:08:20,667
Kao što imaju majmun,
konj ili vo.

42
00:08:21,542 --> 00:08:26,104
-Koja sam ja životinja?
-Ti, moj najdraži, si tigar.

43
00:08:26,547 --> 00:08:30,039
Tigrovi su rođene vođe.
Oni su samotnjaci.

44
00:08:30,051 --> 00:08:32,144
Imaju kratak temeperament...

45
00:08:32,553 --> 00:08:36,853
ali slede svoje ambicije
bez obzira koliko je teška opozicija.

46
00:08:38,05
[...]
Everything OK? Download subtitles