Preview Subtitle for Caught In The Crossfire


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:02:26,230 --> 00:02:28,230
Lincoln 5 gọi Lincoln 9
Eastbound đường số 6

2
00:02:28,400 --> 00:02:31,440
Đang đuổi theo một chiếc Oldsmobile Cutlass
màu trắng đến trước Front.

3
00:02:31,610 --> 00:02:34,820
Đã rõ, Lincoln 5. Charles Edward 12
sẽ về trung tâm trong 3 phút nữa

4
00:02:34,990 --> 00:02:36,820
Đang áp giải tội phạm.

5
00:02:36,990 --> 00:02:38,530
Nghe rõ, Charles Edward 12.

6
00:02:38,700 --> 00:02:40,535
Cậu nghe anh ta nói gì rồi đấy.
Tôi không bị điếc

7
00:02:40,700 --> 00:02:42,495
Nó là một vụ trả đũa.
Vậy cứ để nó xảy ra.

8
00:02:42,660 --> 00:02:45,745
Cứ để bọn chúng giết nhau. Bang bang bang,
và chúng ta chỉ việc tới dọn dẹp.

9
00:02:45,915 --> 00:02:48,460
Câu chuyện kết thúc.
Đó chính là những gì họ mong đợi cậu làm.

10
00:02:48,625 --> 00:02:50,835
Tôi không thể tin được là cậu lại nghe
những thứ khốn kiếp đó. Anh ta là Cl.

11
00:02:51,004 --> 00:02:53,714
Có gì khác nhau nào?
Hắn ta là người bán tin tức.

12
00:02:53,882 --> 00:02:56,216
Hắn ta sẽ nói bất cứ thứ gì có lợi cho hắn.
Khốn kiếp.

13
00:02:56,384 --> 00:02:59,595
Một tên mua tin của hắn và bị bắn chết tối nay.
Làm sao chúng ta biết hắn không dàn xếp vụ này?

14
00:02:59,762 --> 00:03:01,722
Thật điên rồ.
Mày sẽ thấy ngay thôi.

15
00:03:01,890 --> 00:03:03,807
Đứa trẻ là Michael Pips.

16
00:03:03,975 --> 00:03:05,642
Nó nắm được bí mật của Jacobs.

17
00:03:05,810 --> 00:03:08,187
Ăn một viên 9mm và
đem thông tin xuống mồ.

18
00:03:08,354 --> 00:03:10,105
Cậu sai rồi! Cậu sai rồi!
Hắn không làm thế.

19
00:03:10,273 --> 00:03:11,648
Còn một ai khác nữa trong công viên.

20
00:03:11,816 --> 00:03:14,818
Ai đó đã lên kế hoạch
là người của mày.

21
00:03:14,986 --> 00:03:16,111
Mày chứng kiến chuyện này?

22
00:03:16,279 --> 00:03:17,988
Làm thế nào tôi biết được
thằng nhóc của mày đang nắm bí mật?

23
00:03:18,156 --> 00:03:20,365
Khi tìm ra thằng nhóc, nó đã ăn vài lỗ trên người.
Cũng có thể là do cảnh sát xử nó.

24
00:03:20,533 --> 00:03:23,160
Hai phút sau đó, ai đó
vào trong, xử lý luôn Jacobs.

25
00:03:23,328 --> 00:03:26,163
Bây giờ hắn ta đang cố đổ tội cho
băng nhóm đối thủ. Ai đã bắn?

26
00:03:26,331 --> 00:03:28,582
Tôi sẽ không nói lời nào
cho đến khi nói chuyện với DA của anh ấy.

27
00:03:28,750 --> 00:03:30,083
Anh ta không biết

28
00:03:30,251 --> 00:03:32,836
Nghe này, công việc của chúng ta
là dừng việc leo thang chiến tranh lại.

29
00:03:33,004 --> 00:03:35,172
Hắn ta đã giết một cảnh sát!
Hắn ta là mục tiêu săn đuổi

30
00:03:35,340 --> 00:03:38,008
của từng sĩ quan trong sở.

31
00:03:38,176 --> 00:03:40,052
Charles Edward 12,
yêu cầu hỗ trợ:

32
00:03:40,220 --> 00:03:42,846
nghi phạm đang ở trong
điạ bàn của các anh.

33
00:03:44,849 --> 00:03:47,017
Bắn!
Bắn!

34
00:03:49,354 --> 00:03:51,230
Cần hỗ trợ!
băng qua
[...]
Everything OK? Download subtitles