Preview Subtitle for Caught In The Crossfire


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:02:26,288 --> 00:02:28,536
5 Lincoln 9
ide prema istoku 6. ...----------KOKAN

2
00:02:28,537 --> 00:02:31,743
ide u pravcu napred u potjeri
bijeli Oldsmobile.

3
00:02:31,744 --> 00:02:34,965
razumio, 5 Linkoln. چarls Edvard 12
je 3 minuta ETA

4
00:02:34,966 --> 00:02:37,063
pratimo osumnji*enog
drite se perimetra.

5
00:02:37,064 --> 00:02:38,879
razumio, Charlesa Edvarda 12.

6
00:02:38,880 --> 00:02:40,753
- Sluajte,*uli ste ta je rekao.
- e ja ne nasjedam na to.

7
00:02:40,754 --> 00:02:42,850
- *ula se pucnjava.
- Onda neka se desi.

8
00:02:42,851 --> 00:02:45,873
Neka se poubijaju izmeَu sebe. Bang Bang Bang,
mi doَemo i pospremimo.

9
00:02:45,874 --> 00:02:46,755
kraj pri*e.

10
00:02:46,756 --> 00:02:48,655
To je upravo
ono to o*ekuju od vas da uradite.

11
00:02:48,656 --> 00:02:51,327
Ne mogu da verujem da slua
njegova sranja. On je CI

12
00:02:51,328 --> 00:02:53,848
- Kakve to veze ima?
- On je bivi dounik.

13
00:02:53,849 --> 00:02:56,430
- On «e re«i bilo ta da pokrije svoju guzicu.
- Jebi se, covece.

14
00:02:56,431 --> 00:02:59,804
Njegov rukovatelj ubijen je no«as.
Kako znamo da on nije namjestio ubistvo?

15
00:02:59,805 --> 00:03:02,118
-to je sranje, *ovje*e.
- vidio si ono sranje.

16
00:03:02,119 --> 00:03:04,042
Onaj mali Majkl Pips
je imao.

17
00:03:04,043 --> 00:03:05,891
saznao je da je
Jacobs na tajnom zadatku,

18
00:03:05,892 --> 00:03:08,429
uzeo 9mm i uzeo
stvari u svoje ruke.


19
00:03:08,430 --> 00:03:10,328
- Ti grijei! Ti grijei!
- On govori sranja, covece.

20
00:03:10,329 --> 00:03:12,028
Bio je neko drugi
u tom parku.

21
00:03:12,029 --> 00:03:15,066
Neko je planirao sa strane ...
Jedan od tvojih momaka,

22
00:03:15,067 --> 00:03:16,332
jesi li ti to vidio?

23
00:03:16,333 --> 00:03:18,188
Kako je mogao znati
da je va *ovjek na tajnom zadatku?

24
00:03:18,189 --> 00:03:20,584
Kada je saznao, poizio je.
nije bio za to da se ubije policajac.

25
00:03:20,585 --> 00:03:23,376
Par minuta kasnije, neko
dolazi , i ubija Jacobsa.

26
00:03:23,377 --> 00:03:24,958
Sada pokuava da to prika*i
rivalskim bandama.

27
00:03:24,959 --> 00:03:26,658
Ko je ubojica?

28
00:03:26,659 --> 00:03:28,812
Ne«u da kaem nijednu rije* vie
dok ne razgovaram sa tuiocem


29
00:03:28,813 --> 00:03:30,310
sranje on ita zna.

30
00:03:30,311 --> 00:03:33,085
Gledaj, na posao je da
zaustavimo eskalaciju.

31
00:03:33,086 --> 00:03:35,399
ubio je policajca! sada je meta
zaka*ena...

32
00:03:35,400 --> 00:03:38,205
na svakom policajcu
na terenu.

33
00:03:38,206 --> 00:03:40,271
چarls Edvard 12, preporu*uje:

34
00:03:40,272 --> 00:03:42,959
vozilo osumnja*enog je primje*eno, ali postoji
kretanje unutar perimetra.

35
00:03:44,877 --> 00:03:47,249
pucnji! pucnji!

36
00:03:49,381 --> 00:03:51,452
policajac treba pomo«!
38. Raskrsnica ...

37
00:03:51,453 --> 00:03:53,351
Spusti glavu dole!


38
00:03:53,352 --> 00:03:54,368
Spusti glavu dole!


39
00:03:58,389 --> 00:04:00,311
Dole dole ... Lezite!

40
00:04:10,372 --> 00:04:12,669
dri glavu dole!
hajde.

41
00:04:13,738 --> 00:04:15,509
hajde!
Bre sa tvojim nogama!

42
00:04:19,080 --> 00:04:20,645
Hajde, *ovje*e.
Hajde.

43
00:04:22,212 --> 00:04:24,616
Hej hej. H
[...]
Everything OK? Download subtitles